Casa Clementina - Udslusningshjem for tidligere børnehjemsbørn

Casa Clementina (CC) er et ”udslusningshjem” for børnehjemsbørn og unge fra fattige familier i Lugoj.

Den offentlige forsørgerpligt ophører, når et barn fylder 18 år. Derfor må børnene forlade børnehjemmet. Det er de ikke forberedt til. På børnehjemmene er de blevet passet, har fået mad og klæder, alt efter stedets økonomiske formåen. De har gået i skole, men de er ikke som andre unge gradvist blevet vænnet til at tage vare på deres eget liv.

Overgangen fra børnehjem til voksentilværelse er farlig. Hvis den unge ikke kommer i uddannelse eller får arbejde, lurer kriminalitet og prostitution om hjørnet som eneste mulighed for at overleve.

For at ruste nogle af disse dårligt stillede unge til et godt voksenliv etablerede RP92 CC, som et bo- og udviklingssted. Vi vil hjælpe de unge til uddannelse, arbejde og til at blive socialt velfungerende, demokratisk miljøbeviste unge mennesker.

Huset blev købt for midler fra flotte donationer fra virksomheder og privatpersoner mm. Mange danskere har brugt ferie, penge og arbejdskraft på at renovere den gamle misligholdte ejendom, der blev købt i 1996 og istandsat fra kælder til kvist og kunne indvies i 1999.

Huset CC har et veluddannet personale til at tage sig af de unge, der alle har store sår på sjælen og mange problemer, der skal bearbejdes.

Driften af huset koster ca. 500.000 kr. årligt. Disse penge har vi kunnet rejse ved hjælp af fondsmidler, private tilskud, arbejdsgruppers indsats, foredragsvirksomhed, overskud fra shoppen – og et utal af initiativer – altså masser af hårdt arbejde og velvilje fra rigtig mange sider. Den støtte er uundværligt for at huset kan køre.

En styregruppe her i Danmark under RP92 står bag driften af CC.

Læs mere om de enkelte emner her ..

Nyhedsbreve

Tanker bag og opstart af Casa Clamentina

Efter Ceausescus fald i 1989 og de første aktive i Rumænien i Rumæniensprojektet af 1992 kom med nødhjælp til Lugoj’s område, blev forholdene på børnehjemmene stadig forbedret til stor glæde for alle.

Men man blev mere og mere opmærksom på et stort problem! – Hvad skete der med de unge, der måtte forlade børnehjemmene, når de blev 18 år.

Rigtig mange havde ikke noget at komme ud til. Ingen familie, intet arbejde og ofte ikke et sted at bo. De viste faktisk ikke, hvordan man levede livet som en selvstændig voksen person. Alle kan forstille sig, hvad disse forhold førte til. Og vi så da også hurtigt mange af disse unge piger på børnehjemmene igen – nu for at aflevere et nyfødt barn.

Noget måtte gøres – de første tanker om et “udslusningshjem” blev født og et kæmpe arbejde gik i gang. Først og fremmest skulle der rejses penge!

Det lykkedes!

Ejendommen i Str. Ana Ipatescublev købt i 1996 af Rumæniens projektet af 92. Lugoj’s kommune blev medejer med 1/5 af købsprisen. Det resterende beløb blev doneret af:

Den jyske Opera, Hermod Lannungs Fond, Inner Wheel, Rambølls Jubilæums Fond, Sct. Georgs Gilderne Lions og mange andre virksomheder og private mennesker.

Huset, vi købte, var opført i 1971, og nu meget forsømt. Mange frivillige danske mennesker brugte deres ferie – og feriepenge – på at tage til Lugoj i 1997/98 og istandsætte huset sammen med Rumænske håndværkere. Desuden var den nærliggende tekniske skole involveret i arbejdet. Vægge er blevet revet ned, der er indlagt vand, isat vinduer, lavet køkkener, badeværelser og meget mere.

Casa Clementina blev huset døbt ved en stor indvielsesfest.

Personale og beboere tog huset i brug i juni 1999. De unge oplevede det som et meget stort privilegium at blive udvalgt til et ophold på “udslusningshjemmet Casa Clementina”.

Børnehjemsbørn bliver voksne

Casa Clementina er tilbud for unge, der som 18-årige må forlade det børnehjem eller den familiepleje, de har været anbragt i, samt for unge fra meget fattige familier i Lugoj.

Børnehjemsbørn og andre unge i Rumænien er som 18-årige ikke forberedt til et voksenliv. De er blevet passet, har fået mad og klæder, som den dårlige økonomi nu har givet mulighed for. De har gået i skole, men de er ikke som andre unge gradvist blevet vænnet til at tage vare på deres eget liv.

Overgangen fra børnehjem til voksentilværelse er farlig. Hvis den unge ikke får uddannelse eller arbejde, lurer kriminalitet og prostitution om hjørnet som eneste mulighed for at overleve.

Casa Clementina er mere end et opholdssted. Det er et hjem og bofællesskab, hvor man lærer at tage ansvar for sig selv og andre i alle henseender.
Det er stedet, hvor man får opbygget sit selvværd og lærer at fungere som voksen. Det er også det sted, som rigtig mange at vore unge betragter som deres hjem, og det er derfor stedet, som de vender tilbage til med sorger og glæder i livet fordi Casa Clementina er deres eneste faste holdepunkt.

De unges hverdag

Casa Clementinasveluddannede personale ruster de unge til et voksenliv på alle områder. Hos de ca. 20 unge beboere har uddannelse og arbejde en høj prioritet.

Huset er opdelt i en pige- og en drengegang. 2.etage rummer kontorer, mødelokaler og ekstra overnatningsværelser.

De unge er gruppevis ansvarlig for at tingene i huset fungerer.

Indkøb, rengøring, madlavning, tøjvask og vedligeholdelse af huset hører til de faste pligter, som de unge skal deltage i.

I dagtimerne er de unge optaget af uddannelse eller arbejde. Hvis en ung i en periode hverken skal på skole eller på arbejde er den unge forpligtet til at stå op sammen med de andre og arbejde med reparationer eller andet i hus og have.

På ugentlige husmøder diskuteres alt om de unges forhold. Problemer løses.

Job, undervisning, samvær, opførsel, aktiviteter og drift af hus og have og meget mere er faste emner. Aktiviteter ud af huset og måske endda en ferie planlægges.

Økonomi er en vigtig faktor. De unge har for første gang selv penge, som de skal lære at administrere. Derfor betaler de kost og logi m.v. af deres løn eller af den ”mindsteløn”, vi udbetaler til de studerende eller arbejdsløse

En kolonihave er, ligesom selve udslusningshjemmet, købt med midler fra fonde og medlemmer. Her dyrker de unge frugt og grønt.

Et rigtig flot havehus er opført af nogle frivillige danske ”handymænd” med hjælp fra vore unge. Haven er udover nytteværdien et dejligt fristed for de unge på udslusningshjemmet.

I fritiden kan de unge deltage i aktiviteter som engelsk, IT, syning, musik, spil, sport.

Stueetagen bruger de unge til musik, syning, bordtennis, cykelreparation og andre projekter

Fester er en dejlig adspredelse i hverdagen. Fødselsdagslagkage skal der til. Ligeledes er hjemmet ved at opbygge traditioner omkring rumænske helligdage mm.

CC har også været rammen om et bryllup for en af vore unge. Naturligt for CC er det eneste faste hjem, som mange af vore unge har kendt til.

Styregruppen for Casa Clementina

Kontakt Formand:
Birgit Christensen
Vejrmosegårds Alle 98
7000 Fredericia
tlf. 75942846
e-mail. ejnerbirgit@pc.dk

Vibeke Andersen
Kærsangervænget 4
5210 Odense NV
tlf. 66162956
e-mail. mail4vibeke@gmail.com

Hanne Lumby
Kærmosevej 22
7000 Fredericia
tlf. 75943640
Mobil 41165898
e-mail. hanne@lumby.org

Tove Andersen
Kløvestedvej 5
4140 Borup
tlf. 57527093
e-mail. benny_f_a@hotmail.com

Bodil Donnerup
Kroggårdsvej 10
5270 Odense N
Tlf. 66180661
e-mail. donnerupbodil@gmail.com

Steen Ole Nielsen
Præstedam 22
8464 Galten
Tlf 24209137
e-mail: steenolenielsen@gmail.com

Nyhedsbrev Casa Clementina – Efterår 2016

Størstedelen af styregruppen for Casa Clementina har lige været en tur dernede. Der meldes alt vel. Alt er pænt og ordentligt, og alle er i arbejde. Det er en fornøjelse at se, hvordan personale og unge arbejder ihærdigt på – og med godt resultat – at nedbringe omkostningerne. Energiforbruget falder, og hvis noget går i stykker, bliver det straks repareret eller fornyet.

I årenes løb er der kommet mange cykler derned. Mange af dem forsvinder hen ad vejen. Derfor er der indført den regel, at hvis man mister en cykel, som man har fået af os, skal man betale 200 lei. Hvilket svarer til, hvad en brugt cykel koster i Rumænien.

Pr 1. september er Calin blevet ansat. Han er ikke pædagog, men har en godt tag på, og god kontakt med, de unge. Derudover er han en handyman, som sammen med de unge vil kunne klare de praktiske og håndværksmæssige problemer, der dukker op.

For tiden er der 17 unge i huset. Den årlige udskiftning er stadig i gang, så vi kender endnu ikke den blivende gruppe.
Blandt dem, der rejser, er 2 søstre, som har sparet sammen til at købe en lejlighed i Lugoj. Her vil de bo sammen med deres bror, der har brug for megen hjælp og støtte. En stor og flot beslutning. Derudover har pigerne i løbet af det seneste år tabt tilsammen over 45 kg. Vi må på alle måder tage hatten af for dem.

I juli var alle, der kunne, på en weekendtur til bjergene i Garana. Personalet lagde biler til transporten, og alt lejrudstyret fra Danmark blev hevet frem og taget i brug. Vejret var flot og dagene blev nydt i fulde drag med socialt samvær, praktiske gøremål og badning. Omkostningerne blev dækket af en øremærket donation fra Danmark samt af beløb, som besøgende på Casa Clementina i løbet af året har givet til oplevelser.

Pakkespillet efter dansk mønster er altid en stor succes. Denne gang blev det afholdt i haven, mens CC gruppen var på besøg. Alle de fine gevinster, som også kommer fra Danmark – og hovedsageligt fra en donor – vakte stor begejstring. De tidligere beboere, som deltog, medbragte hver en gevinst.

På trods af en vejrmæssig elendig sommer, med kraftig regn vekslende med meget høje temperaturer, har udbyttet i haven været så nogenlunde. Tomater og paprika blev ødelagt, men auberginer, rodfrugter og andre grøntsager er blevet bjerget, og det, som ikke allerede er spist, er i fryseren til senere brug.
Jorden i haven er meget tung og leret. Personalet vil i forbindelse med efterårsgravningen sørge for jordforbedring ved at tilføre noget mere sand.

Fra alle omkring Casa Clementina; personalet, de unge og projektgruppen her i Danmark, sendes de bedste hilsner og en stor tak for jeres støtte til vort arbejde. Uden den, kunne vi ikke køre huset, og hjælpe de unge på den måde, som vi gør. Enhver form for støtte er meget værdsat. Vort kontonummer er: 2076 – 6278 981 876.

Med venlig hilsen Birgit Christensen

 

En stor TAK til vore trofaste og uundværlige sponsorer

Firmaer og klubber, som har støttet os i sidste regnskabsår:

– Velux

– Jubilæumsfonden af 1963 ( Rambøll )

– Lauritzen Fonden

– Mette og Bengt Køhlers Mindefond

– Lis og Ole Nielsens Fond til Humanitær Bistand

– Holbecks Fajance`s Fond

– Lions i Galten/skovby, Allerød og Fredericia

– Danfoss

Derudover en stor tak til alle vore private sponsorer.

Har du lyst til at hjælpe

Vil du?

Støtte os økonomisk? Vi mangler penge til driften af Casa Clementina

Små og store beløb modtages meget gerne – til drift, oplevelser for de unge, såsom weekend eller ferietur, fødselsdags- eller julefest og meget andet.

Beløb kan indbetales på reg.nr. 5512 627 898 1876. (ny konto)

Være kontaktperson til en af de unge beboere på Casa Clementina.

Som kontaktperson skal du sende en pakke til den unge 2 gange årligt – forår og efterår og gerne have yderligere kontakt/brevveksling

Kontakt: Birgit Christensen, telefon: 75942846

.

.

.

.

.

.

.

 

Bo på Casa Clementina

Udslusningshjemmet” Casa Clementina, har indrettet en etage, som vi kalder ”Danskergangen”.

Her er 4 rummelige værelser med fuldt udstyret køkken samt nyrenoveret bad med 3 toiletter og 2 brusekabiner som medlemmer af Rp92 kan leje, når de opholder sig i Lugoj.

På hvert værelserne er der 2 opredte senge samt en sovesofa. Desuden er der mulighed for opredning f.eks. hvis man har besøg af sit sponsorbarn.

Priserne for leje af værelserne er:
Enkeltværelse: 150,- kr. per nat pr person. Dobbeltværelse: 100, – kr. pr nat pr person. Rumænske ”børnehjemsbørn” bor gratis, når de deler værelse med deres danske familie.

Udlejning af værelser på Casa Clementina varetages af:
Tove Andersen, Borup. Henvendelse: tlf. 5752 7093 e.mail: benny_f_a@hotmail.com

På danskergangen finder du også RP92´s rumænske kontor, hvorfra Mihaela udfører sit arbejde.

Casa Clementinas personalekontor ligger ligeledes her.

Har du lyst til at høre mere
om Clementina
kan du skrive til mig via mailboksen
eller kontakte mig på tlf. 7594 2846

Med venlig hilsen
Birgit Christensen
Formand for styregruppen