Bladudvalg & Medlemsblade

Rumæniensprojektet udgiver et medlemsblad – Mana in Mana – tre gange om året. Bladet indeholder nyttige informationer om foreningens arbejde, hvilke opgaver der ligger foran os, tilmeldingsblanketter, adresse- og telefonlister, oversigt over udvalgsmedlemmer og beretninger fra medlemmer, der har været på besøg i Rumænien.

Alle medlemmer er velkomne til at skrive til bladet.

Mange af disse informationer kan også findes på hjemmesiden, men sendes også via medlemsbladet til alle medlemmer over mail

Herunder kan du se de sidste par numre af Mana in Mana.

Medlemsblad august 2020

Ekstraordinært medlemsblad marts 2020

Medlemsblad februar 2020

Medlemsblad december 2019

Medlemsblad august 2019

Medlemsblad juni 2019

Kontakt bladudvalget ..

Vil du vide mere om medlemsbladet, er du velkommen til at skrive til mig i mailboksen eller ringe på telefon 40 15 45 95.

Med venlig hilsen

Freddy Christiansen

Bladudvalget