Madindsamling

En vigtig og betydningsfyld opgave i Rumæniensprojektet var indsamling af mad til vore børnehjem.

To gange om året stod vi foran en række supermarkeder rundt i Danmark og bad folk om at købe lidt ekstra til indkøbskurven, der så kan afleveres til de medlemmer, der står ved udgangen og tager imod det.

Vi udleverede en ønskeseddel til kunderne med forskellige forslag til indkøb. Alt sammen skal naturligvis være varer, der dels kan tåle at blive transporteret, dels kan holde sig mindst 2-3 måneder. Der er også nogle fødevare-bestemmelser, der skal opfyldes i henhold til transport af fødevarer over grænserne, men også de rumænske myndigheders krav.

Alle madvarerne blev sorteret og pakket på vort lager i Kolding. Madvarerne sendtes med vore transporter i foråret og efteråret og bliver fordelt til vore børnehjem. Her sikrede vi os, at varerne bliver modtaget af den stedlige leder, og der bliver kvitteret for modtagelsen.

Nedenunder kan du se de resourcer, vi tidligere brugte til madindsamlingerne.

Nedenfor kan du se en video af, hvordan madindsamlingerne foregik

Materiale til madindsamling

Vejledning til brug for madindsamling
Ved tvivlsspørgsmål kontakt evt. Rille på tlf. 7594 0719

Inden indsamlingen
Kontakt butikken og aftal dato, forhold og spørg om de vil indsamle banankasser til formålet. Det er vigtigt, at vælge en butik, hvor man kan stå indenfor i tilfælde af dårligt vejr.

Aftal afhentning med transportudvalget
Overvej evt. opbevaring af varer fra indsamlings- til afhentningstidspunktet
Madsedler printes fra hjemmesiden. De findes som pdf-fil, som blot kopieres og som word-fil, hvor man kan ændre listens indhold. Kopieres i stort antal, spørg evt. i butikken, om de kan være behjælpelig med dette. Send under alle omstændigheder madsedlen til butikken 3-4 uger forinden indsamlingen, så de evt. kan bestille ekstra varer ind.
Man kan evt. opfordre butikken til at samle varer fra vores liste på en centralt placeret vareø. Det fremmer salget og dermed vores indsamling.

Send pressemeddelelse fra hjemmesiden til lokalavisen.

Indsamlingen

Det er en god idé at medbringe fotos fra tidligere indsamlinger og fra børnehjemmene i form af en plakat, pc-show eller en fotomappe, som interesserede kan kigge på

Medbring en form for sparebøsse til brug for de kunder, som beder os om at handle ind for dem. Tøm den jævnligt, medmindre den kan bindes fast.

Medbring pjece med girokort, bestilles på kontoret, til interesserede kunder.

Kunderne er generelt meget interesseret og positive, men vi kan også støde på det modsatte. Da er det vigtigt, at svare høfligt og ikke begynde en diskussion.

Under og efter indsamlingen sorteres varerne i varearter i banankasser.

Sørg for at alle kunder, der er udleveret sedler til, er færdige med at handle, så de ikke får købt varer til os, som de ikke har mulighed for at aflevere

Ved afslutning af indsamlingen bør man rydde op efter sig og takke for samarbejdet

På alle 4 sider af kasserne skrives indholdet i kassen

Kontakt transportudvalget med information om antal kasser

Efter Indsamlingen
Kontakt transportudvalget med information om antal kasser
Send takkebrev til butikken (findes også på vores hjemmeside) og send evt. pressemeddelelse til lokalavisen, hvor man takker kunderne for opbakning og evt. fortæller, hvor meget man fik samlet ind.

Madindsamling til rumænske børnehjemsbørn

Hundredvis af rumænske børnehjemsbørn og deres pædagoger glæder sig. Midt i april ankommer endnu en gang en lastbiltransport fra Danmark – forhåbentlig godt fyldt op med madvarer og toiletartikler.

I weekenderne 2.3. og 9.10. marts samler landsforeningen Rumæniensprojektet af 1992 (RP92) madvarer og toiletartikler ind foran en række supermarkeder rundt om i landet.

I (xx-by) samles der ind foran XXX fredag mellem kl. xx og xx og lørdag mellem kl. xx og xx.

RP92 understøtter først og fremmest en række børnehjem i Banatprovinsen i det vestlige Rumænien, men støtter også fosterfamilier, skoler, hospitaler, ældrehjem m.m.

Alle de indsamlede varer bliver samlet på foreningens lager ved Kolding og i april kørt til Rumænien med lastbiler fra vores samarbejdspartner Fredericia Tekniske Skole (EUC Lillebælt).

Alt arbejdet i forbindelse med den halvårlige indsamling udføres af frivillige, og alt det indsamlede bliver afleveret direkte til de rumænske institutioner, fortæller (xx), der er den lokale kontakt for RP92.

Så tag vel imod vores indsamlere, når I er ude at købe ind. Vi deler sedler ud, hvoraf det fremgår, hvilke varer, man kan købe og betale for ved kassen – for derefter at aflevere dem til os.

En pose mel, en flaske madolie, spaghetti, makrel i tomat, sæbe, hygiejnebind o.m.m. – alt modtages med taknemmelighed og kommer 100 procent de rumænske modtagere til gode.

Behovet er stort i Rumænien, hvor den økonomiske krise har medført endnu et hårdt tilbageslag efter en lille fremgang i levevilkårene siden Ceacescu-styrets fald.

Fattigdommen medfører, at der atter bliver afleveret mange småbørn på børnehjemmene, siger (XX) og opfordrer til at støtte madindsamlingen.

Se meget mere om Rumæniensprojektet på hjemmesiden www. rp92.dk. Her kan man blandt også se, hvordan man bliver medlem af foreningen og eventuelt tegner sig for et kontaktbarn i Rumænien.

Du kan kontakte (XXX) på telefon (XXX) for nærmere information.

TAK FOR HJÆLPEN!

De to første weekender i marts samlede landsforeningen Rumæniensprojektet af 1992 (RP92) madvarer og toiletartikler ind ved en række supermarkeder landet over. Og endnu engang oplevede vi den smukkeste vilje fra tusinder af danskere til at hjælpe rumænske børnehjem, hvor nøden stadig er stor. Tonsvis af mel, pasta, ris, konserves og meget andet langtidsholdbart blev lagt oven i indkøbsvognen, betalt ved kassen og afleveret til RP92’s frivillige bagefter.

De mange ton indsamlede varer er nu ved at blive samlet og pakket på RP’s lager ved Kolding – alt udført af frivillige og ulønnede, ligesom det var tilfældet ved supermarkedsindsamlingerne. I midten af april bliver varerne kørt direkte til de institutioner i Timis Amt i det vestlige Rumænien, som RP92 samarbejder med.

Transporten udføres af EUC Lillebælt (Fredericia Tekniske Skole) og indgår dermed i uddannelsen af unge erhvervschauffører.

Som det fremgår af vores navn, fylder RP92 i år 22 år. Og i de to årtier har det hele tiden været et overordnet princip, at alt hvad vi kan skrabe sammen af penge – og altså også madvarer – skal komme børnehjemsbørnene til gode. De senere år også et mødrehjælp center, et par særligt fattige landsbyer, et gruppe forarmede ældre, et psykiatrisk hospital mm., som RP92 har udvidet sine aktiviteter med.

Enhver kan selv opleve, hvor direkte, omkostningsfattig – og glad! – denne proces er. Som medlem af Rumæniensprojektet (man kan blive støttemedlem for 325 kroner om året) kan man reservere en plads i vores følgebusser, der følger de to halvårlige transporter i april og oktober.

Det er selvfølgelig ikke gratis at rejse med, men oplevelsen er alle pengene værd. Det gælder både det sociale samvær i bussen og – især – de mange glade børneøjne, der venter, når vi når til Rumænien.

Med venlig hilsen, Rumæniensprojektet af 1992

KONTAKT
Vil du vide mere om Madindsamlingen eller har nogle spørgsmål, er du velkommen til at bruge mailboksen eller ringe på telefon 62 65 20 28.

Med venlig hilsen
Brian Dyrup