Nyhedsbrev for Casa Clementina – efterår 2014

Så er en ny flok unge ved at finde sig til rette på Casa Clementina. Der er i skrivende stund 16 i huset. De, som er flyttet ud, har alle arbejde eller er gået i gang med en uddannelse. De fleste af dem bor i Lugoj, og de har alle fundet gode steder at bo.

Vort projekt med små, private havelodder til de unge, har stort set været en succes. De fleste har dyrket deres jord med flid og dermed også fået noget ud af det. Så det bliver prøvet næste år igen. Det har været et elendigt år for udplantningsplanterne, dvs. tomater, pebre og auberginer. Vekslingen mellem stærk regn og lange perioder med ekstrem varme har ødelagt frugterne. Frøplanterne har derimod givet rigtig godt.

Vi har igen været begunstiget af fine donationer. En Lions klub har bidraget med en del af beløbet til et hegn rundt om vores have. Et længe næret ønske, da der stort se er fri adgang mellem de forskellige haver. Hegnet er sat op af unge og personale, og da arbejdet var afsluttet, var der penge til overs til et andet stort ønske – en muret grill. Den er de netop blevet færdig med og har indviet den på behørig vis.

En anden Lions klub har givet penge til belysning. Så vor trofaste danske håndværker har gennemgået og udskiftet lys og lamper, hvor det var nødvendigt. Han har også udskiftet de gamle termostater med nye doneret af Danfoss.

Fra renoveringen af et blindecenter har vi fået gode boxmadrasser, som kommer ned med transporten her i efteråret. Disse madrasser skal erstatte nogle af de brugte senge, som huset blev udstyret med fra start. Fra blindecentret var der også stole og fint indrammede billeder, som nu pynter væggene overalt i huset.

Vi har 2 gange haft besøg af en gruppe danskere på rundtur i Rumænien. Dette har været en stor oplevelse for unge og personale, og vi takker rejsebureauet, som har tænkt på os. Et af vore mål er, at sprede kendskabet til Casa Clementina og jo flere der oplever stedet med egne øjne og ører, jo bedre. Også en tak for beløbet fra rejsedeltagerne. En del af det er allerede omsat til ovennævnte grillfest.

Igen i år havde Sct. Georgsgilderne inviteret os til Fjordens Dag på Stige Ø. Til trods for et elendigt vejr, blev vores stand godt besøgt, og mange viste interesse for vort arbejde.

Ved Tall Ships arrangementet i Fredericia havde vi en tombola. Her var interessen også fin og det økonomiske udbytte ligeså. Desværre var dette arrangement det sidste af sin art.

Tusind tak til alle, som støtter vort arbejde på Casa Clementina. Bidrag af enhver art er velkomne og uundværlige. Jeres bidrag og opbakning er med til, at vi fortsat kan give unge rumænere en bedre fremtid.

Vores kontonr er stadig: 5512 6278981876

På vegne af udslusningsgruppen endnu en gang tak og venlig hilsen

Birgit Christensen