Referat af bestyrelsesmøde i Rp92 d. 10.09.2017

 

Bestyrelsen samles på Fyn, hvor Lone tilbyder både husly og morgenmad. Da bestyrelsen er sammensat fra hele landet er dette en god start på dagens møde.

Mødet afholdes fra kl.10.00 – 16.30, hvoraf moderniseringsudvalget deltager fra kl. 14.00.

Mødet indledes med en række punkter, som opfølgning på allerede iværksatte emner.

Første punkt tager en god del tid, idet den omhandler de forventninger RP92 har til Mihaela i Lugoj og omvendt.

Punktet ender ud i, at en gennemgang af Mihaela´s oprindelige stillingsbeskrivelse, trænger til en gennemgående revision, idet meget har ændret sig i Rumænien/ Lugoj området siden denne blev lavet og arbejdsopgaverne har ligeså drejet sig i andre retninger end fra start, nogen er helt udgået og andre er kommet til.

Jeanette tager sig af denne opgave i samarbejde med diverse udvalg, som bedes melde tilbage hvilke opgaver, Mihaela varetager for den enkelte gruppe – både før under og efter transporten.

Ligeledes indbydes RP92´s medlemmer hermed til, at kontakte Jeanette – gerne på mail – og ytre sig om hvilke opgaver Mihaela forventes, at udføre for foreningen og medlemmerne i særdeleshed.

Jeanette inviterer Mihaela til, at forventningsafstemme sine opgaver i Rp92, således at en nutidig stillingsbeskrivelse, kan se dagens lys til glæde for alle parter.

 Jeanette oplyser, at der er kommet ro på F1 igen.

De 3 personer der var på på tvungen orlov er nu retur og Monica Trusca har fået arbejde i børnedirektoratet igen.

 Mihaela har orienteret F1, Gavojdia samt direktoratet om, at der ikke længere sendes børnepakker fra Rp92.

Når medlemmer sender betalingspakker til øvrige institutioner, betales direkte til opsamlingsstederne, som da overfører beløbet til Rp92´s konto.

 Der er på efterårstransporten mange ”akutpakker” og umiddelbart langt flere end det tidligere aftalte med Mirella, så vær OBS på at afsendelse af disse pakker skal aftales med Mona inden de pakkes.

Der har været flere henvendelser denne gang vedr. problemer med, at finde pakkesedler på hjemmesiden og åbne links, derfor tager freddy en snak med Lone Israelsen omkring disse udfordringer samt tilgængeligheden generelt.

Lone fortæller hun har deltaget i en dejlig sommerlejr med CP11. Samtidig oplyser Lone om stort behov for undervisning til pædagoger i f.eks anvendelse af ”Boardmaker”, som kort fortalt består i anvendelse af billeder, der kan opsættes på en tavle og medvirke til en forudsigelig og tryghedsskabende struktur i beboernes dagligdag. Lone foreslår ligeledes anvendelse af ”tegn til tale” i kontakten med en del af beboerne på CP11.

Lone oplyser endvidere, at der er et ønske om Parafin til fremstilling af lys samt nattøj, bleer og vådliggerlagner på CP11.

 Søndag d. 3.juli deltog Guxi, Freddy og Vivian i indsamlingen af effekter efter Roskilde festival

Der blev indsamlet en stor mængde festivalstole, som kan finde anvendelse både på Clementina, ved gæstebud på Casa Flora og hos venskabsfamilierne.

Vivian har vasket og sendt 24 soveposer,18 tæpper, 3 luftmadrasser incl. pumper, 6 telte og en sæk med læderbolde til Jeanette Dyrup til fordeling.

Ved næste års indsamling ønskes liggeunderlag til CP11, da beboerne ellers ligger udenfor om sommeren på græs/jord.

 Medlemmer opfordres til, at tænke over hvilke effekter der ellers kunne gavne, således at vi kan gå mere målrettet efter specifikke ting ved næste års festival.

Der kunne vi også sagtens bruge mange flere frivillige til indsamlingen J

Madindsamlingslister ønskes efterset og kontaktpersoner bedes melde retur til Sven-Erik hvilke behov/ ønsker der er på de enkelte steder – og hvilke der ikke er !

Søren, Freddy samt Jeanette tager til Rumænien samtidig med transporten og glæder sig til, at tage imod de medlemmer der har mulighed for, at deltage i Rp92´s efterårstur.

Birgit oplyser, at der er ledige værelser på Casa Clementina, så først til mølle 😉

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 5.11.17 kl. 10.00 i Svendborg,