Bestyrelsen planlagde forskellige aktiviteter, som vi gerne vil tilbyde på F1 og Gavodija ifb med transproten – udfra tanken om, at være aktive sammen med børnene. Den obligatoriske chaufførmiddag tænkes også afprøvet i en ny form, idet der planlægges med en grill/havefest i haven på CasaFlora.

Kasseren orienterede om, at foreningen pt har 383 medlemmer og der er 92 som vil blive rykket for manglende medlemsbidrag. Foreningen modtager ikke længere tilskud fra bladpuljen efter at der kun udgives 3 blade pr år.

Foreningen har i 2017, 25 års jubilæum- det tænkes markeret i forbindelse med generalforsamlingen i marts 2017 og i Rumænien i forbindelse med forårstransporten 2017. Alle opfordres til at komme med indlæg til bladet om oplevelser, tanker mm gennem de 25 år.

Transportudvalget vil på deres næste møde se på fordelingen af opgaver – hvilke der kan uddelegeres og hvordan vi fremover bedre kan registrere pakkerne, så der ikke opstår fejl. Jeannette indtræder i udvalget, som herefter består af Ernst Jensen og Freddy, idet både Brian Dyrup og Brian Schaleck har valgt at udtræde af udvalget. Lagerudvalget består af Grethe Oddershede og Annelise Olsen. Transportudvalget får fremover deres eget budget.

Mona orienterede om de mange børn på Gavodija som pt mangler kontaktfamilier.

Tidsplan for 2017:
3.4.og 5 marts madindsamling
25. marts generalforsamling
24.728.april forårstransport