Økonomi
Mona Ancher gav den gode nyhed, at hun fortsætter som vores kasserer endnu et år. Der er indkøbt et nyt regnskabssystem, som vil gøre det meget lettere fremover og Mona har været på kursus i dette.
Den mindre gode nyhed var, at det ser ud til at være endnu vanskeligere at få andel i Tips&Lotto midlerne og fondsmidler– i år har vi kun modtaget 69.000,- mod 84.000,- sidste år fra Tips & Lotto og en ansøgning fra Sille og Preben på 175.000,- gav kun 16.000,-.
Børneshoppen har også mærket nedgang i omsætningen på over 100.000 kr.
Carmen Kanya har købt Casa Flora.

Der vil blive arbejdet på, at få vores hjemmeside til at fungere bedre, idet flere medlemmer har klaget over, at den er vanskelig at finde rundt i.Ligeledes revideres pakkesedlerne.

Transport
Efterårets transport gik rigtig fint med et godt chaufførhold. Forårsturen ligger nu fast – vi tager afsted i uge 16,- Freddy og Ernst deltager fra Transportudvalget.
Bestyrelsen ser gerne, at formanden for foreningen bliver medlem af Transportudvalget.
Vedr. Donationer fra medlemmer og private skal disse forelægges Transportudvalget, som alene tager stilling til hvor donationerne vil gøre mest gavn. Dette indebærer, at kontaktpersonerne udarbejder en til enhver tid ajourført liste over behov fra de enkelte børnehjem/institutioner. Listen skal fremgå af Hjemmesiden.

Øvrige informationer
Der er pt nogle problemer med de store piger på F1, men lederen er opmærksom på problemet.
Tove Kold er grundet sygdom udtrådt af bestyrelsen og Annelise Olsen er indtrådt for resten af den 2 årige periode.
Hans Olesen er udtrådt af transport udvalget og lagerudvalget.
Annette Enemark er udtrådt af lagerudvalget.

Nyttige datoer:
26.-27.februar : Madindsamling
28.februar: Afhentning af gods i hele landet
29.februar: pakkesedler skal være afleveret til Brian Dyrup
12.marts: madsortering på lageret
13.april: lastbiler læsses
Uge 16: transport til Rumænien.