Transportudvalg

.

 

Pakketransport

Besøgsrejse med transporten

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Transportudvalget er ansvarligt for planlægningen af transporterne til Rumænien samt registrering af pakker der sendes fra Danmark til Rumænien og sikre, at alle børn på børnehjemmene og institutionerne får pakker fra deres respektive familier. Derudover laves der pakker til de børn, der ikke har en kontaktfamilie, således at alle børn får en pakke to gange om året.

Kontaktmedlemmer har mulighed for at sende en pakke med hver pakketransport til deres kontaktbarn eller venskabsfamilie.
Forår og efterår afgår der fra Kolding to store lastbiler fyldt med pakker til børn og venskabsfamilier i Rumænien.

Pakkerne indeholder typisk tøj, hygiejne-artikler, legetøj, slik og andre ting, man mener ens barn har brug for. Mange medlemmer kender deres børn så godt, at de kan tilpasse indholdet i pakkerne alt efter barnets ønsker, alder og behov.

Der er også omkring 6 til 10 tons mad med på turen til Rumænien. Læs mere om ”Madindsamling” her.

Pakketransporten foregår i et tæt samarbejde med EUC Lillebælt, der nu i mange år har kørt for Rumæniensprojektet. De afhenter også pakker på Sjælland og fragter dem til vort lager i Kolding.

Her bliver pakkerne fordelt på paller efter hvilket børnehjem eller institution de skal til, og læsset på to lastbiler et par dage før transporten kører af sted. I alt bliver der afsendt omkring 30 tons gods.

Samarbejdet med EUC-Lillebælt er samtidig et led i de unge chaufførers uddannelse. Hvor de tidligere lå og kørte med tomme lastbiler ned gennem Europa for træningens skyld, udfylder de i dag en humanitær funktion ved at fragte gods for foreningen til Rumænien.

Der afgår to lastbiler samt en følgebus med 10 til 15 elever afsted på en uges tur. På turen får de unge chauffører samtidig et indblik i hvordan livet er på et børnehjem og hvilke vilkår disse børn lever under.

Samarbejdet med EUC-Lillebælt er livlinen i foreningen. Uden dette samarbejde og velvilje fra EUCs side, ville det være en økonomisk uoverskuelig opgave for foreningen at gennemføre.

Herunder findes en række praktiske informationer om pakketransporten. Pakkesedler, prislister, lidt om hvordan man pakker sine kasser, hvor de kan afleveres etc. etc.

. . . og så en række billeder, der giver indtryk af projektets omfang.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Børnepakker til Efterårstransporten 2017

 

Læs venligst vejledningen omhyggeligt igennem. Det vil hjælpe transportudvalget i deres arbejde.

Pakker med Post Danmark sendes til:

Søren Martin Sørensen, Hvedemarken 4 6230 Røde Kro

eller  ….  sorenmartin@outlook.com

 

 • Husk også følgeseddel, selv om du sender penge.
 • Pakker/artikler til børnehjem/institution: Udfyld separat seddel.
 • Hvis du sender penge til dit barn i stedet for en pakke, henstiller vi til, at du lader transportudvalget overbringe pengene. Dette vil da ske sammen med udlevering af pakkerne til de øvrige børn på børnehjemmet, således at alle får enten en pakke eller en kuvert med penge.

Aftale om udlevering af penge skal ske med foreningens kasserer, Mona Ancher.

Vi vil gerne appellere til alle medlemmer, om at overholde alle tidsfristerne for indlevering af pakker og for at aflevere følgesedlerne. Det vil hjælpe os rigtig meget.

Hvad skal jeg skrive på pakkerne?

Udfyld de 2 følgesedler, som findes i bladet eller printes ud fra hjemmesiden.

BEMÆRK: Den ene følgeseddel klæbes på pakken, og den anden sendes til:

Søren Martin Sørensen, Hvedemarken 4 6230 Røde Kro

eller …   sorenmartin@outlook.com

 

 • Det er utrolig vigtigt at du skriver barnets rigtige navn på følgesedlen, at du staver det rigtigt og at du skriver med blokbogstaver (vi har stået i situationer, hvor vi ikke har vidst hvem pakken var til, da vi ikke har kunnet tyde navnet på barnet)
 •  Du skal også skrive dit medlemsnummer og dit telefonnummer, så vi kan finde dig ved tvivlsspørgsmål.
 •  Pakkerne skal mærkes med initialer for børnehjemmet og skal ske på alle sider af pakkerne, så vi er sikre på, at de kommer rigtigt frem.

Pakkerne må ikke indeholde:

 • fersk kød
 • alle former for piller, også vitaminpiller
 • penge

El-artikler:

Hvis du sender el-artikler, skal du vedlægge kvittering eller erklæring fra autoriseret værksted om, at artiklerne er i orden. – Og gerne et stempel på papirerne.

Pas på vores rygge, tak!

Da pakkerne flyttes med håndkraft – nogle gange helt op på 3. sal – beder vi om, at pakkerne højest vejer 30 kg/stk.

Det er vedtaget at følgende pakker er udtaget betaling:

 • En pakke til børn på børnehjem uden kontaktfamilie – den danske kontakt-person til børnehjemmet kan foranledige at en gruppe/enenkeltpersoner laver pakken. (1 pakke pr. barn)     
 • Navngivne starterkasser til unge, som fraflytter børnehjemmene.
 •  Transportens ”ekstra pakker”, der bruges til de nye børn, som er flyttet ind på børnehjemmene lige inden transporten ankommer.

Børn og andre udenfor børnehjemmene

Hvis du sender til børn eller andre er ikke bor på børnehjemmene, er det vigtigt, at de selv kontakter afhentningsstederne for at høre hvornår de kan hente deres pakker. Personer der afhenter som SPE eller andre udeboende i Timisoara, kan afhente den time vi holder der, og derefter på Clementina.

Tidspunktet vil stå i vores aktivitetsprogram på hjemmesiden, for den uge vi er i Rumænien.

 

Adressen i Lugoj:

Udslusningshjemmet Str. Ana Ipatescu nr. 5 305000 Lugoj

Adressen i Timisoara:

Centrul de Placement nr. 2 Str. Franz Liszt nr. 3 307285 Timisoara

Forsendelse af pakker:

Priser:

Har du et kontaktmedlemskab gælder følgende:

 •  Der er i et kontaktmedlemskab betalt for at sende med transporten 1 pakke (banankasse) forår og 1 pakke efterår til dit barn/bunica/fattigfamilie.
 •  Har du mere end 1 barn/bunica/fattigfamilie stiger dit kontingent med 100 kr. ekstra pr barn/bunica/ fattigfamilie.   Så er der i det forhøjede kontingent betalt for 1 pakke forår og 1 pakke efterår ekstra for hver 100 kr. dit kontingent er forhøjet.
 •  Ønsker du derudover at sende pakker, koster det 20 kr. pr. banankasse og 40 kr. pr. flyttekasse eller andet gods – som eksempelvis en cykel eller en sofa o.lign. – Se da venligst prislisten i Mână în Mână eller på Rumæniens-projektets hjemmeside.
         

Har du et støttemedlemskab gælder følgende:

 •  Der er ikke betalt for forsendelse af pakker med transporten
 • Sendes der navngivende pakker – eks. Nadia Moææ Str. Gruja no.3, Lugoj – koster det 75 kroner for en banankasse eller 225 kroner for en flyttekasse.

Er du i tvivl kontakt venligst transportudvalget

 

 

 

Gavepakke til et barn/ bunica eller fattig familie:

Udfyld blanket A & A1, som findes i bladet eller på hjemmesiden.
Blanket A klæbes på pakken
Blanket A1 sendes til Brian Dyrup.

Det er vigtigt, at du skriver barnets rigtigt navn på blanketten, at du staver det rigtigt og med BLOKBOGSTAVER.
(Er du i tvivl om hvad barnet hedder eller hvordan navnet staves, kontakt kontaktpersonerne for børnehjemmene).
Skriv også dit medlemsnummer, telefonnummer og e-mail adr., så vi kan kontakte dig ved tvivlsspørgsmål.

Pakken må ikke indeholde ferske kolonialvarer, alle former for piller, også vitaminpiller og penge.

Hvis du putter el-artikler i pakken, skal du vedlægge kvittering eller erklæring fra autoriseret værksted om, at artiklerne er i orden. Gerne med stempel på papirerne.

Pakken skal på alle sider mærkes med initialer for afleveringssted, så vi sikre at den kommer rigtig frem:

Hvis du sender til børn eller andre som ikke bor på børnehjemmene, er det vigtigt, at de selv kontakter afhentningsstederne for at høre hvornår de kan hente deres pakke.

Adresserne er:

Lugoj:
Udslusningshjemmet
Str. Ana Ipatescu nr. 5
1800 Lugoj

Timisoara:
Centrul de Placement nr. 2
Str. Franz Liszt nr. 3
1900 Timisoara

Der er i kontingentet betalt for én gavepakke pr. barn, forår og efterår, sendes der flere, se da prislisten.

Hvor skal jeg aflevere pakken?

 Pakkerne afleveres lokalt på bestemte datoer og tidspunkter.

 

 • Københavns-området:

Hovedgade 62B, 2860 Søborg

Mandag – lørdag i åbningstiden, senest lørdag den 28. Feb. 2015.

Ring på tlf. 39 66 15 20 og lav en aftale.

 eller hos

Mona Ancher

Tornerosevej 58, 2730 Herlev

Ring og lave en aftale om tidspunkt for aflevering på tlf.: 42 17 12 13


 

 • Vestsjællands-området:

Dorte Iversen

Æblehaven 7, 4390 Vipperød

Ring og lave en aftale om tidspunkt for aflevering på telefon 59 18 10 56 eller 23 24 80 83


 

 •  Sjælland:

Tove Andersen

Kløverstedvej 5, 4140 Borup

Ring og lave en aftale om tidspunkt for aflevering på telefon 57 52 70 93


 •  Fyn:

Ulla Danielsson

Aftenstjernen 13

5220 Odense SØ

Ring og lave en aftale om tidspunkt for aflevering på telefon 53 61 05 75

eller hos

Jeanette Dyrup

Sundbrovej 100

5700 Svendborg

Ring og lave en aftale om tidspunkt for aflevering på telefon 62 65 20 28


 •  Århus-området:

Johannesgården

Sct. Johannes Alle 1

Århus C

28. Feb. kl. 10 -11

Hvis man er forhindret på dette tidspunkt, kan aflevering efter aftale ske til

Inger Brøndum, Roald Amundsensvej 15, 8200 Århus C, tlf. 86 16 12 96

eller Ernst Bech Jensen, Hovedgaden 10 A, 8400 Ebeltoft. Tlf.: 86 36 14 90


 • Nordjylland:

Sct. Georgs Gildernes Hus

Søndergade 233

9900 Frederikshavn

Februar 9-12 Tøj sortering / Pakke indlevering

Februar Madindsamling /12-16 Pakke indlevering

Februar Madindsamling /9-14 Pakke indlevering

Er man forhindret på disse tidspunkter, kan aflevering efter aftale ske til

Bente Steen – bente@steenmail.dk

Tlf.: 2445 9645


 • Sydjylland:

RP92 lager

Fynslundvej 17

Højrup

6640 Lunderskov

Lageret åbnes uden for åbningstid af.

Grethe Oddershede TLF. nr. 7553 4772

Annette Enemark   TLF. nr. 2234 8346

 

Betalingsmærker:

Husk at du kan købe betalingsmærkerne alle de steder der kan afleveres pakker, også på lageret

Forslag til pakkeindhold, Barn

Kontaktfamilier sender 2 gange om året en pakke til deres kontaktbarn. Det er op til den enkelte kontaktfamilie at finde ud af, hvad pakken skal indeholde.

Her finder du en oversigt over ting, som børnene har brug for og som de er glade for – lidt praktisk til hverdagen og lidt til fornøjelse i fritiden.

Der er 2 ting, man skal tænke på:
a. Alt skal være langtidsholdbart.
b. Udløbsdato skal overholdes til varerne er i Rumænien.

Forslag til pakker:
Kiks af alle slags.
Knækbrød af alle slags.
Småkager.
Andre kager,langtidsholdbare.
Marmelade, Nutella, pålægschokolade.
Frugtpålæg.
Makrel i dåse.
Grønsagskonserves, frugtkonserves.
Grønsagsdrikkebouillon, pulver.
Juice “brikker”.
Kakaomælk, langtidsholdbart, let- eller skummetmælk.
Kakao drikkepulver.
Koncentreret saft og juice i glasflasker (Plastikflasker risikerer at
blive klemt i stykker).
Franske kartofler i karton eller pose.
Saltstænger og saltsnacks.
Sukker – i glas med skruelåg (til te osv.)
Slik af alle slags (dog næppe lakrids).
Rosiner, svesker.
Alle slags tørrede frugter, f.eks. figner, mandariner, bananer.
Mandler, nødder af alle slags.

Leg og spil
(Legetøjet skal være til børn over 3 år – krav fra de rumænske myndigheder)
bamse
bold
dukke
legetøj
puslespil
sippetov
spillekort
tennisbold

Personlig hygiejne
håndsæbe
hårshampoo/balsam
kam/børste
tandbørste
tandpasta
vaskeklud/håndklæde

Pynt
hårpynt
hårspænder

Skrive – male
blyanter
farveblyanter
kuglepenne
malebøger
skrivehæfter
tegneblok
tusser

Tøj
bluse
bukser
halstørklæde
hue
pyjamas
strømper
t-shirt med farver
undertøj
vanter
varme sokker

Slik
chips
chokolade
slikpose ( ikke lakrids – det kan rumænske børn ikke lide)
vingummi

Nye ideer fra 2011: Toiletpapir, Skoletaske, Vatpinde, Crem, Sko, Klipklap (til når de bader), Vaskepulver, Bind til pigerne, Elkedel, Hurtig nudler med suppe.

Forslag til pakkeindhold, Bunica

Forslag til pakkeindhold til bunicaer på Old People Center:
Frugtsaft
Æblejuice brikker 2-3 dl/stk.
Appelsinjuice brikker 2-3 dl/stk.
Kakao brikker 2-3 dl/stk.
Vandopløselig kakaopulver.
Frugtkonserves
Kiks +/¸ chokolade
Kage
Småkager
Bolcher
Chokolade
Chips

Håndsæbe
Hårshampoo – kam – børste
Tandbørste – tandpasta
Creme
Deodorant
Håndklæde / vaskeklud
Lommetørklæder – evt. papirlommetørklæder

Sko – hjemmesko – støvler
Tøj – undertøj – evt. forklæde – vanter/strikkede luffer
Strømper (også gerne tykke strømpebukser)

Dynebetræk – pudebetræk – lagen
Servietter
Vaskepulver til håndvask
Ajax eller lignende rengøringsmiddel
Farvede karklude (de blå – lyserøde og gule)
Affaldsposer

Pakker til hjemmeboende bunicaer kan tillige indeholde ovennævnte samt følgende …

Kartoffelmospulver
Pulversuppe
Grønsagskonserves
Madolie (rapsolie – solsikkeolie – olivenolie)
Sukker – salt – peber
Marmelade
Ris og pasta
Viskestykker – grydelapper
Opvaskemiddel
Fyrfadslys + -stager hertil – tændstikker
At pakke en pakke til sin bunica er ikke en forpligtelse – men en meget stor hjælp.

RUMÆNIENSPROJEKTET AF 1992

 

Transportudvalg/medlemmer

 

 • Brian Dyrup

Sundbrovej 100

5700 Svendborg

TLF: 62652028

E-mail: jnab.dyrup@taasingemail.dk

  

 • Brian Schaleck

Tjørnevænget 15

6064 Jordrup

TLF: 28722590

E-mail: brianschaleck@gmail.com

 

 • Freddy Christiansen

Klitmøllervej 31,1.tv

2720 Vanløse

TLF: 40154595

E-mail: fc@dui.dk

  

 • Ernst Bech Jensen

Hovedgaden 10a

8400 Ebeltoft

TLF: 86361490

E-mail: ernstbechjensen@gmail.com

 

 •  Hans Olesen

Glerupvej 43

9560 Hadsund

TLF: 98589134

E-mail: leho@live.dk

 

 

 

 

RUMÆNIENSPROJEKTET AF 1992

Lager Holdet/Medlemmer

 

 •  Hans Olesen

Glerupvej 43

9560 Hadsund

TLF: 98589134

E-mail: leho@live.dk

 

 • Grethe Oddershede

Centervej 1g

6000 Kolding

TLF: 75534772

E-mail grod@mail.tele.dk

 

 • Annette Enemark

Byagervej 34b

6650 Brørup

TLF: 22348346

E-mail a.enemark@city.dk

 

PRISLISTE 

Blanket A 

Blanket A1

Blanket B

Blanket B1

Du kan sende til følgende steder

Comati

LUFTHANSA

Besøgsrejse med transporten

To gange om året tager vi tuen til Rumænien sammen med transporten af pakker og andet gods, og det er der mange, der glæder sig til. Og der er en god grund, til at tage af sted!

Flere medlemmer benytter henholdsvis COMATI eller LUFTHANSA. Således vil man sjældent være alene på turen. Tryk på ikonet for at få nærmere oplysninger.

Der kan bookes hotelværelse via Brian Schaleck på brianschaleck@gmail.com med oplysninger om ankomsttidspunkt og afrejsetidspunkt. Om det det skal være et enkeltværelse eller dobbeltværelse og så navne på de personer som skal bo på værelset.

– Hvis man er hurtig, kan der bestilles værelse på Clementina via Tove Andersen på tlf. nr. 57 52 70 93 e-mail benny_f_a@hotmail.com

 

KONTAKT
Vil du vide mere om Transportudvalgets mange opgaver eller har nogle spørgsmål, er du velkommen til at bruge mailboksen eller ringe på telefon 62 65 20 28.

Med venlig hilsen
Brian Dyrup