Bladudvalg & Medlemsblade

Rumæniensprojektet udgiver et medlemsblad – Mana in Mana – tre gange om året. Bladet indeholder nyttige informationer om foreningens arbejde, hvilke opgaver der ligger foran os, tilmeldingsblanketter, adresse- og telefonlister, oversigt over udvalgsmedlemmer og beretninger fra medlemmer, der har været på besøg i Rumænien.

Alle medlemmer er velkomne til at skrive til bladet.

Mange af disse informationer kan også findes på hjemmesiden, men en del af vore medlemmer er ikke på nettet, derfor udgiver vi stadig et trykt medlemsblad.

Herunder kan du se de sidste numre af Mana in Mana.

Kontakt bladudvalget ..

Vil du vide mere om medlemsbladet, er du velkommen til at skrive til mig i mailboksen eller ringe på telefon 40 15 45 95.

Med venlig hilsen

Freddy Christiansen

Bladudvalget