Besøgsrejse i Rumænien

Bo på Casa Clementina

Billeje

Blanket til brug ved besøg i Rumænien

Identitetskort

Børnehjemsbørn med på hotel

For at en kontaktfamilie kan få tilladelse til at tage et barn med på hotel m.v. kræves der et identitetskort , og skemaet “Besøg i Rumænien” skal senest 14 dage før besøget være indsendt til: formanden for børnefordelingsudvalget.
Når du ønsker at have dit barn med dig på hotellet, skal du til notar i Rumænien. Her skal du udfylde en blanket, hvorpå du skriver under på at du har ansvaret for barnet i den aftalte periode. Du skal fremvise dit pas og betale et mindre beløb for at få dette notat. Notatet skal forevises på børnehjemmet. Du kan, når du kommer til Lugoj, henvende dig på foreningens kontor på Udslusningshjemmet for at få hjælp hertil.

Kontaktfamilie på besøg på børnehjemmet

Der kræves identitetskort.

Børnehjemsdirektoratet i Timisoara

Børnehjemsdirektoratet i Timisoara har meddelt, at man for fremtiden kun vil give tilladelse til at danske familier kan få barnet med på hotel i perioder, hvor barnet har skolefri.
Direktoratet har takket for godt samarbejde med danskerne og gjort opmærksom på, at når man i Direktoratet har så strenge regler vedr. “Barn i fosterfamilie” er det ikke, fordi man ønsker at gøre det besværligt for de danske familier, men af den simple grund, at man skal følge rumænsk lovgivning.

Identitetskort

Børnehjemslederne i Rumænien har flere gange overfor bestyrelsesmedlemmer udtrykt ønske om en bedre og mere sikker identifikation af de medlemmer af Rumæniensprojektet af 1992, som under besøg i Rumænien ønsker at få udleveret børn fra børnehjemmene.
Bestyrelsen er indstillet på at imødekomme dette ønske ved at få udstedt identitetskort til de medlemmer, der er godkendt som plejefamilier (kontaktfamilier) og har børn på et af “vore” børnehjem.Disse kort skal være forsynet med billede af det pågældende medlem samt give oplysninger om medlemsnummer, navn og adresse samt pasnummer.

Om børnehjemsbørns sikkerhed

En meget væsentlig grund til, at reglerne omkring udlevering af børn til udlændinge er blevet strammet så meget, er de meget beklagelige pædofælisager og andre sager om sexmisbrug af børn, som også danskere har været indblandet i. Heldigvis har vor forening ikke været indblandet i sådanne sager, og jeg er overbevist om, at skulle det ske, vil konsekvenserne for foreningen blive katastrofale, idet vi ikke mere kan regne med at få udleveret børn til ferierejser m.v.. Det er derfor vigtigt, at alle kontaktmedlemmer i det daglige tænker sig godt om, så ingen risikerer at blive mistænkt for at have sexuelle bagtanker. Hvis kontaktmedlemmer med egen hjemmeside på internettet f.eks. har lagt portrætter af “deres” rumænske barn ud på hjemmesiden, vil jeg bede om, at disse billeder fjernes, da det en overtrædelse af de nugældende rumænske regler. Når kontakt-medlemmer er på besøg i Rumænien, er det vigtigt at overveje, hvordan medlemmerne bor sammen med børnene, og her tænker jeg især på den situation, hvor mandlige kontaktmedlemmer er alene på turen, og hvor manden påtænker at bo på værelse sammen med barnet. Som mænd kan vi desværre meget let blive udsat for mistanke, hvorimod det ikke er så odiøst, at kvinder bor på samme måde.

Under alle omstændigheder bør alle tænke sig godt om, og normalt vil “boligproblemet” nemt kunne løses ved at leje et ekstra værelse eller ved at lade flere børn bo sammen. Mulighederne er mange, så overvej det, og lad os undgå mistanke, som kan gøre ubodelig skade.

Bo på Casa Clementina

Udslusningshjemmet” Casa Clementina, har indrettet en etage, som vi kalder ”Danskergangen”.

Her er 4 rummelige værelser med fuldt udstyret køkken samt nyrenoveret bad med 3 toiletter og 2 brusekabiner som medlemmer af Rp92 kan leje, når de opholder sig i Lugoj.

På hvert værelserne er der 2 opredte senge samt en sovesofa. Desuden er der mulighed for opredning f.eks. hvis man har besøg af sit sponsorbarn.

Priserne for leje af værelserne er:

Enkeltværelse: 150,- kr. per nat pr person. Dobbeltværelse: 100, – kr. pr nat pr person. Rumænske ”børnehjemsbørn” bor gratis, når de deler værelse med deres danske familie.

Udlejning af værelser på Casa Clementina varetages af:

Tove Andersen, Borup. Henvendelse: tlf. 5752 7093 e.mail: benny_f_a@hotmail.com

På danskergangen finder du også RP92´s rumænske kontor, hvorfra Mihaela udfører sit arbejde.

Casa Clementinas personalekontor ligger ligeledes her.