Projekt Venskabsfamilie

Projektet omkring de fattige familier fik sin start, da dagscentret på Gavojdia lukkede. I den tid dagcentret eksisterede fik alle dagcenter børn også en pakke, og nogle af dagcenterbørnene havde en dansk kontakt familie. Vi fortsatte derfor med at pakke til dem som tidligere, og vi fik lov til stadig at dele ud fra børnehjemmet, hvor familierne og hentede deres pakke.

Ema var ansvarlig for dagscentret, og selvom det nu var lukket, hjalp hun stadig med kontakten til familierne.Ema`s far er præst, og han ville gerne modtage ekstra kasser med tøj til uddeling i landsbyen. Ema fandt derfor et andet udleveringsted, da der så var behov for opbevaring i længere tid.
Ema`s far har været syg i nogen tid, og Ema er gravid. De har derfor meddelt, at de ønsker at trække sig fra projektet, i hvert fald i nogen tid.

Vi har fået lov til igen at udlevere fra børnehjemmet i Gavojdia, og personalet der vil hjælpe med at kontakte familierne ved transporten. Det betyder at de mange kasser med brugt tøj til præsten, som tidligere er blevet sendt, ikke længere kan modtages. Foreløbig vil det være sådan, at man kun kan sende navngivne pakker, og ellers efter aftale med undertegnede, da jeg så hjemmefra vil have en plan for pakkerne, så de ikke skal opbevares på børnehjemmet. Familierne giver hver gang udtryk for at have behov for køkkengrej, det vil derfor være en stor hjælp, hvis nogen vil pakke køkkenkasser til en familie.

Ønsker man at være kontaktfamilie for en fattig familie i Gavojdia eller Lugoj, kræver det et kontaktmedlemsskab og man forpligter sig til at sende minimum en banankasse ved hver transport.

Har du lyst til at høre mere om dette projekt, kan du skrive til mig i mailboksen eller kontakte mig på 62 65 20 28

Med venlig hilsen

Jeanette Maria Dyrup