Bliv medlem på 2 minutter

Du bliver medlem af Rumæniensprojektet ved at overføre 375 kr. til vores Nordea konto

2376-0270 989 012

Under overførslen bedes du skrive:
Dit fulde navn
Din postadresse
Din emailadresse

Snarligt efter vil du modtage et brev fra vores kasserer med det seneste medlemsblad, vores vedtægter og dit medlemsnummer – så snart du har sidstnævnte, kan du melde dig til forskellige ting, for eksempel kan du blive pakkefamilie for et barn eller melde dig ind i et udvalg. Kontaktpersonernes oplysninger kan du finde nedenfor

NB for at blive pakkefamilie for et børnehjemsbarn skal der gives samtykke til, at foreningen indhenter ens børneattest