Børnehjemmet i Lugoj

Næste pakkeuddeling på F1

Dag(e)

:

Time(r)

:

Minut(ter)

:

Sekund(er)

Børnehjemmet ligger midt i Lugoj by, og har i øjeblikket omkring 50 børn i alderen 7-20 år. Navnet F1 kommer af, at hjemmet tidligere var førskolehjem nr. 1 og husede børn indtil skolealderen. For efterhånden en del år siden, blev det ændret til også at huse større børn. Dette betød, at børnene nu kunne blive på F1 og ikke skulle flytte til det noget større pige- eller drengehjem.

Senere blev F1 lagt sammen med F2, og den nuværende leder er Andrei Vacariu.

F1 ligger på en større grund, og det har derfor været muligt at lave en fodboldbane, en legeplads og en gårdsplads, hvor børnene kan hygge sig

Børnene går på en skole i nærheden, og de mindste går i børnehave. De største børn har enten et arbejde eller er under uddannelse.

På F1 er børnene delt op sådan, at drengene bor i stueetagen og pigerne på første sal. På begge etager er børnene delt op i mindre grupper, så de mindste børn er i grupper for sig, og de større børn er i grupper for sig.

I de senere år er mange af børnene kommet, da mange forældre har svært ved at klare forældrerollen bl.a. på grund af arbejdsløshed, skilsmisse, økonomiske problemer eller lignende ting. Konsekvensen er, at mange forældre arbejder i udlandet. Nogle børn har fin kontakt med forældrene, andre meget lidt kontakt, der desværre ofte ender, ofte fordi forældreren har etableret en ny familie

Har du lyst til at høre mere
om dette børnehjem,
kan du skrive til mig i mailboksen
eller kontakte mig på 20219310

Med venlig hilsen
Astrid Ry Vestergaard

kontaktperson for F1