Børnehjemmet i Lugoj

I Lugoj by ligger F1-hjemmet, der i øjeblikket huser omkring 45 børn i alderen 5-20 år. Navnet kommer af, at F1 tidligere var førskolehjem nummer 1, og husede børn indtil skolealderen. Strukturen af børnehjem i Rumænien ændredes dog for efterhånden en del år siden, således at børnene ikke længere blev flyttet til de noget større pige- og drengehjem, og søskende kunne blive boende sammen.

Senere blev F1 lagt sammen med F2, og den nuværende leder er Andrei Vacariu

F1 ligger på en større grund, og det har derfor været muligt at lave en fodboldbane og et grillskur, der tages i brug i sommermånederne. Endvidere har en tysk organisation i samarbejde med børnene bygget en legeplads ved siden af fodboldbanen.

Børnene går på en skole i nærheden, og de mindste går i børnehave. De største børn har enten et arbejde eller er under uddannelse. Dette er et krav for, at de kan blive boende på hjemmet.

På F1 er børnene delt op sådan, at drengene bor på stueetagen og pigerne på første salen. På begge etager er børnene delt op i mindre grupper, så de mindste børn er for sig, og de større børn er for sig.

 

I de senere år er mange af børnene kommet, da mange af forældrene har svært ved at klare forældrerollen bl.a. på grund af arbejdsløshed, skilsmisse, økonomiske problemer eller lignende ting. Konsekvensen er, at mange forældre tager til udlandet for at finde arbejde og derfor bliver nødt til at aflevere deres børn på børnehjem.

Der er pakkeuddeling på F1 ved hver transport, og vi anbefaler alle at tage med ned og opleve pakkeudleveringen.

 

 

Har du lyst til at høre mere
om dette børnehjem,
kan du skrive til mig i mailboksen
eller kontakte mig på 20219310

Med venlig hilsen
Astrid Ry Vestergaard

kontaktperson for F1