Børnehjemmet i Lugoj

F1-hjemmet ligger midt i Lugoj by, og har p.t. omkring 70 børn i alderen 3 – 22. Navnet F1 kommer af, at hjemmet tidligere var førskolehjem nr. F1, og husede børn indtil skolealderen. For efterhånden en del år siden blev det ændret til også at huse større børn. Dette betød, at børnene nu kunne blive på F1 og ikke skulle flytte til det noget større pige- eller drengehjem.

Senere blev hjemmet slået sammen med F2, og den nuværende leder er Oana Tyokodi.

F1 ligger på en stor grund, og det har defor været muligt at lave en fodboldbane, legeplads og en gårdsplads, hvor børnene kan hygge sig.

Børnene går på en skole i nærheden, og de mindste går i børnehave. De allerstørste børn har enten et arbejde eller under uddannelse.

På F1 er børnene delt op således, at drengene bor i stueetagen og pigerne på første sal. På begge etager er børnene delt op i mindre grupper, så de mindste børn er i grupper for sig, og de større børn er i grupper for sig.En del af de større børn arbejder, andre går i skole eller på universitetet i Timisoara. Dette betyder, at de kun kommer på hjemmet i weekender. Børnene kan blive på F1 indtil de er færdige med deres uddannelse.

I de senere år er der kommet en del små børn. Det skyldes, at mange familier har svært ved at klare forældrerollen p.g.a. arbejdsløshed, skilsmisse, økonomiske problemer eller lignende. Konsekvensen bliver, at mange forældre drager til udlandet for at finde arbejde. Det skal dog nævnes at en del af børnene har en sporadisk kontakt med forældrene. Nogle af børn har fin kontakt med forældrene, andre meget lidt kontakt, der desværre ofte slutter, når den ene eller begge forældre stifter ny familie.

Har du lyst til at høre mere 

om børnehjemmet, kan du skrive til mig i mailboksen eller kontakte mig på 98 18 30 71

Med venlig hilsen

Inge Vestergaard