Referat af bestyrelsesmøde i Rp92 d. 28. Januar 2018

Bestyrelsesmødet blev som vanligt afholdt på fyn, endnu engang hos Jeanette Dyrup i Svendborg.

For nogle af mødedeltagerne blev det en lang dag, idet først transportudvalget mødtes allerede kl. 09.00, bestyrelsesmødet begyndte kl. 10.30, Kl. 14.00 kom moderniseringsudvalget til og dagen tog sin afslutning omkring Kl. 17.00

Jeanette fortæller der mangler opdaterede foto´s samt data på enkelte børn/ familier, disse søges indhentet snarest og senest ved forårsturen.

Mihaela har dog sendt et par nyhedsbreve, som vil være at finde på hjemmesiden inden længe ( oversat fra engelsk til dansk af Vivian ).

Den nye persondatalov træder i kraft 25. Maj 2018 og det vurderes, at dette ikke vil betyde udfordringer for Rp92 og dermed ej heller for medlemmerne.

Regnskab og budgetforslag vil udkomme på mail via nyhedsbrevet, således at der spares porto. Begge dele kan dog bestilles i en papirudgave såfremt dette er ønskeligt. Nyhedsbrevet Mana in Mana er lige om hjørnet.

2017 blev så året hvor der ingen julerejse blev, idet der kun var 2 tilmeldte børn, en under 18 år og en over. Et barn under 18 år kræver, at der skal følgeskab af en pædagog og ingen ville afgive en pædagog til kun eet enkelt barn, hvorved barnet ikke kunne komme til Danmark på juleferie. Den store over 18 år rejste herop på anden vis.

Forårsturen finder sted i uge 20 og vi håber rigtig mange af jer, har lyst til at rejse med os til Rumænien og være med til, at styrke fællesskabet til gavn for os alle. Nærmere herom i nyhedsbrevet.

Vi er blevet opmærksom på, at der er en del gamle nyheder på hjemmesiden og tager meget gerne imod oplysninger vedr. dette, så den kan blive tilrettet så hurtigt som muligt !

Næste bestyrelsesmøde vil finde sted i timerne inden generalforsamlingen d. 11. Marts 2018.

Sæt et stort X i kalenderen og mød talstærkt op på Sjælland J