Opfølgning på forårstransporten :
Alle havde haft en god oplevelse og bl.a. oplevet, at chaufførmiddagen var en succes med grill- ligesom aktiviteterne på børnehjemmene viste sig at være et godt initiativ. Jeanette orienterede om mødet med direktoratet. Det er stadig ikke ok at tage børnene med på hotellet til overnatning. Der er nye adoptionsregler på vej hvilket kan få indflydelse på kontaktbørn, idet børn under 6 år vil være adoptionsegnede.

Børnehjemmene bliver ikke modregnet i deres budget når de modtager maddonationer fra Danmark.

Annelise fremlagde et forslag til et evt nyt projekt – et dagcenter for hjemmeboende udviklingshæmmede voksne og børn i Lugojs. Projektbeskrivelse vil blive fremlagt på generalforsamlingen i 2017.

Det understreges at fordeling af børn SKAL ske via kontaktpersonerne for de enkelte børnehjem.

AOH fremstår nyrenoveret og der er planer om udvidelse med 40-45 nye beboere.

Bestyrelsen arbejder videre med diverse arrangementer i forbindelse med jubilæet i 2017.