Referat af bestyrelsesmøde i Rp92 d. 28. Januar 2018

Referat af bestyrelsesmøde i Rp92 d. 28. Januar 2018

Bestyrelsesmødet blev som vanligt afholdt på fyn, endnu engang hos Jeanette Dyrup i Svendborg.

For nogle af mødedeltagerne blev det en lang dag, idet først transportudvalget mødtes allerede kl. 09.00, bestyrelsesmødet begyndte kl. 10.30, Kl. 14.00 kom moderniseringsudvalget til og dagen tog sin afslutning omkring Kl. 17.00

Jeanette fortæller der mangler opdaterede foto´s samt data på enkelte børn/ familier, disse søges indhentet snarest og senest ved forårsturen.

Mihaela har dog sendt et par nyhedsbreve, som vil være at finde på hjemmesiden inden længe ( oversat fra engelsk til dansk af Vivian ).

Den nye persondatalov træder i kraft 25. Maj 2018 og det vurderes, at dette ikke vil betyde udfordringer for Rp92 og dermed ej heller for medlemmerne.

Regnskab og budgetforslag vil udkomme på mail via nyhedsbrevet, således at der spares porto. Begge dele kan dog bestilles i en papirudgave såfremt dette er ønskeligt. Nyhedsbrevet Mana in Mana er lige om hjørnet.

2017 blev så året hvor der ingen julerejse blev, idet der kun var 2 tilmeldte børn, en under 18 år og en over. Et barn under 18 år kræver, at der skal følgeskab af en pædagog og ingen ville afgive en pædagog til kun eet enkelt barn, hvorved barnet ikke kunne komme til Danmark på juleferie. Den store over 18 år rejste herop på anden vis.

Forårsturen finder sted i uge 20 og vi håber rigtig mange af jer, har lyst til at rejse med os til Rumænien og være med til, at styrke fællesskabet til gavn for os alle. Nærmere herom i nyhedsbrevet.

Vi er blevet opmærksom på, at der er en del gamle nyheder på hjemmesiden og tager meget gerne imod oplysninger vedr. dette, så den kan blive tilrettet så hurtigt som muligt !

Næste bestyrelsesmøde vil finde sted i timerne inden generalforsamlingen d. 11. Marts 2018.

Sæt et stort X i kalenderen og mød talstærkt op på Sjælland J

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 5. november 2017

 

Bestyrelsen afholdt ordinært bestyrelsesmøde søndag den 5. november på Tåsinge.

Efterfølgende afholdtes der møde i Moderniseringsudvalget.

 

 Efterårstransporten 2017

Der efterlyses flere hænder til, at hjælpe i Kolding med transporten fra Sjælland.

Logistikken fungerede i Rumænien, trods der kun var 8 elever med.

Nogle medlemmer foretog en tur til Deva – ca. 1½ times kørsel fra Lugoj – for at vurdere muligheder for en god oplevelse for deltagere til forårsturen, således at Rumænien også opleves fra andre synsvinkler end den humanitære del. Dette var en god og inspirerende tur. Der arbejdes videre på at skabe en sådan til tur til foråret.

Der var enighed om, at der var rigtig god karma under efterårstransporten generelt og chaufførmiddagen afvikledes endnu engang i afslappet atmosfære.

 

Julerejse 2017

Jette Broberg oplyser, at der kun er 2 tilmeldte samt 1 pædagog, da den ene tilmeldte er under 18 år.

 

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018 fastsættes til søndag den 11. marts 2018 kl. 12.00 øst for Storebælt. Der er endnu ikke fundet egnede lokaler, så gode forslag modtages gerne.

 

Forårsturen 2018

Der er opstået problemer med EUC, der jo står for transporten. De har meddelt foreningen, at de kun vil køre for os, hvis der bliver to ture – forår i ugerne 19-23. Vi forhandler om, at turen finder sted i uge 19. Følg udviklingen her på hjemmesiden.

Forårsturen vil så kun komme til at omfatte større effekter, cykler, barnevogne, handicapredskaber etc. Ingen børnepakker eller mad.

Efterårsturen kan kun finde sted i ugerne 43, 44, 45 eller 46. Vi har ikke lagt os fast på nogen uge endnu.

 

Andet

Der vil være fokus på at indsamle følgende effekter efter Roskilde festival 2018:

Masser af campingstole, liggeunderlag, soveposer, pop-up telte o.lign.

Bestyrelsen efterlyser hjælp til at vaske soveposer og flere frivillige til indsamling.

 

Næste møde

Næste bestyrelsesmøde planlægges til 28. januar 2018 kl. 10.00.

 

Status for moderniseringsudvalget.

Mødet blev afholdt umiddelbart efter bestyrelsesmødet.

Der arbejdes fortsat med modernisering samt implementering.

Mange løse ender er ved at blive knyttet, nærmere herom når dette er sket.

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 10.09.17

Referat af bestyrelsesmøde i Rp92 d. 10.09.2017

 

Bestyrelsen samles på Fyn, hvor Lone tilbyder både husly og morgenmad. Da bestyrelsen er sammensat fra hele landet er dette en god start på dagens møde.

Mødet afholdes fra kl.10.00 – 16.30, hvoraf moderniseringsudvalget deltager fra kl. 14.00.

Mødet indledes med en række punkter, som opfølgning på allerede iværksatte emner.

Første punkt tager en god del tid, idet den omhandler de forventninger RP92 har til Mihaela i Lugoj og omvendt.

Punktet ender ud i, at en gennemgang af Mihaela´s oprindelige stillingsbeskrivelse, trænger til en gennemgående revision, idet meget har ændret sig i Rumænien/ Lugoj området siden denne blev lavet og arbejdsopgaverne har ligeså drejet sig i andre retninger end fra start, nogen er helt udgået og andre er kommet til.

Jeanette tager sig af denne opgave i samarbejde med diverse udvalg, som bedes melde tilbage hvilke opgaver, Mihaela varetager for den enkelte gruppe – både før under og efter transporten.

Ligeledes indbydes RP92´s medlemmer hermed til, at kontakte Jeanette – gerne på mail – og ytre sig om hvilke opgaver Mihaela forventes, at udføre for foreningen og medlemmerne i særdeleshed.

Jeanette inviterer Mihaela til, at forventningsafstemme sine opgaver i Rp92, således at en nutidig stillingsbeskrivelse, kan se dagens lys til glæde for alle parter.

 Jeanette oplyser, at der er kommet ro på F1 igen.

De 3 personer der var på på tvungen orlov er nu retur og Monica Trusca har fået arbejde i børnedirektoratet igen.

 Mihaela har orienteret F1, Gavojdia samt direktoratet om, at der ikke længere sendes børnepakker fra Rp92.

Når medlemmer sender betalingspakker til øvrige institutioner, betales direkte til opsamlingsstederne, som da overfører beløbet til Rp92´s konto.

 Der er på efterårstransporten mange ”akutpakker” og umiddelbart langt flere end det tidligere aftalte med Mirella, så vær OBS på at afsendelse af disse pakker skal aftales med Mona inden de pakkes.

Der har været flere henvendelser denne gang vedr. problemer med, at finde pakkesedler på hjemmesiden og åbne links, derfor tager freddy en snak med Lone Israelsen omkring disse udfordringer samt tilgængeligheden generelt.

Lone fortæller hun har deltaget i en dejlig sommerlejr med CP11. Samtidig oplyser Lone om stort behov for undervisning til pædagoger i f.eks anvendelse af ”Boardmaker”, som kort fortalt består i anvendelse af billeder, der kan opsættes på en tavle og medvirke til en forudsigelig og tryghedsskabende struktur i beboernes dagligdag. Lone foreslår ligeledes anvendelse af ”tegn til tale” i kontakten med en del af beboerne på CP11.

Lone oplyser endvidere, at der er et ønske om Parafin til fremstilling af lys samt nattøj, bleer og vådliggerlagner på CP11.

 Søndag d. 3.juli deltog Guxi, Freddy og Vivian i indsamlingen af effekter efter Roskilde festival

Der blev indsamlet en stor mængde festivalstole, som kan finde anvendelse både på Clementina, ved gæstebud på Casa Flora og hos venskabsfamilierne.

Vivian har vasket og sendt 24 soveposer,18 tæpper, 3 luftmadrasser incl. pumper, 6 telte og en sæk med læderbolde til Jeanette Dyrup til fordeling.

Ved næste års indsamling ønskes liggeunderlag til CP11, da beboerne ellers ligger udenfor om sommeren på græs/jord.

 Medlemmer opfordres til, at tænke over hvilke effekter der ellers kunne gavne, således at vi kan gå mere målrettet efter specifikke ting ved næste års festival.

Der kunne vi også sagtens bruge mange flere frivillige til indsamlingen J

Madindsamlingslister ønskes efterset og kontaktpersoner bedes melde retur til Sven-Erik hvilke behov/ ønsker der er på de enkelte steder – og hvilke der ikke er !

Søren, Freddy samt Jeanette tager til Rumænien samtidig med transporten og glæder sig til, at tage imod de medlemmer der har mulighed for, at deltage i Rp92´s efterårstur.

Birgit oplyser, at der er ledige værelser på Casa Clementina, så først til mølle 😉

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 5.11.17 kl. 10.00 i Svendborg,

 

 

 

 

 

 

Redaktionel referat fra bestyrelsesmøde 19.5.2016

Opfølgning på forårstransporten :
Alle havde haft en god oplevelse og bl.a. oplevet, at chaufførmiddagen var en succes med grill- ligesom aktiviteterne på børnehjemmene viste sig at være et godt initiativ. Jeanette orienterede om mødet med direktoratet. Det er stadig ikke ok at tage børnene med på hotellet til overnatning. Der er nye adoptionsregler på vej hvilket kan få indflydelse på kontaktbørn, idet børn under 6 år vil være adoptionsegnede.

Børnehjemmene bliver ikke modregnet i deres budget når de modtager maddonationer fra Danmark.

Annelise fremlagde et forslag til et evt nyt projekt – et dagcenter for hjemmeboende udviklingshæmmede voksne og børn i Lugojs. Projektbeskrivelse vil blive fremlagt på generalforsamlingen i 2017.

Det understreges at fordeling af børn SKAL ske via kontaktpersonerne for de enkelte børnehjem.

AOH fremstår nyrenoveret og der er planer om udvidelse med 40-45 nye beboere.

Bestyrelsen arbejder videre med diverse arrangementer i forbindelse med jubilæet i 2017.

Redaktionel referat fra bestyrelsesmøde d 2.4.2016

Bestyrelsen planlagde forskellige aktiviteter, som vi gerne vil tilbyde på F1 og Gavodija ifb med transproten – udfra tanken om, at være aktive sammen med børnene. Den obligatoriske chaufførmiddag tænkes også afprøvet i en ny form, idet der planlægges med en grill/havefest i haven på CasaFlora.

Kasseren orienterede om, at foreningen pt har 383 medlemmer og der er 92 som vil blive rykket for manglende medlemsbidrag. Foreningen modtager ikke længere tilskud fra bladpuljen efter at der kun udgives 3 blade pr år.

Foreningen har i 2017, 25 års jubilæum- det tænkes markeret i forbindelse med generalforsamlingen i marts 2017 og i Rumænien i forbindelse med forårstransporten 2017. Alle opfordres til at komme med indlæg til bladet om oplevelser, tanker mm gennem de 25 år.

Transportudvalget vil på deres næste møde se på fordelingen af opgaver – hvilke der kan uddelegeres og hvordan vi fremover bedre kan registrere pakkerne, så der ikke opstår fejl. Jeannette indtræder i udvalget, som herefter består af Ernst Jensen og Freddy, idet både Brian Dyrup og Brian Schaleck har valgt at udtræde af udvalget. Lagerudvalget består af Grethe Oddershede og Annelise Olsen. Transportudvalget får fremover deres eget budget.

Mona orienterede om de mange børn på Gavodija som pt mangler kontaktfamilier.

Tidsplan for 2017:
3.4.og 5 marts madindsamling
25. marts generalforsamling
24.728.april forårstransport

Referat fra Bestyrelsesmøde d. 7. november 2015

 

Økonomi
Mona Ancher gav den gode nyhed, at hun fortsætter som vores kasserer endnu et år. Der er indkøbt et nyt regnskabssystem, som vil gøre det meget lettere fremover og Mona har været på kursus i dette.
Den mindre gode nyhed var, at det ser ud til at være endnu vanskeligere at få andel i Tips&Lotto midlerne og fondsmidler– i år har vi kun modtaget 69.000,- mod 84.000,- sidste år fra Tips & Lotto og en ansøgning fra Sille og Preben på 175.000,- gav kun 16.000,-.
Børneshoppen har også mærket nedgang i omsætningen på over 100.000 kr.
Carmen Kanya har købt Casa Flora.

Der vil blive arbejdet på, at få vores hjemmeside til at fungere bedre, idet flere medlemmer har klaget over, at den er vanskelig at finde rundt i.Ligeledes revideres pakkesedlerne.

Transport
Efterårets transport gik rigtig fint med et godt chaufførhold. Forårsturen ligger nu fast – vi tager afsted i uge 16,- Freddy og Ernst deltager fra Transportudvalget.
Bestyrelsen ser gerne, at formanden for foreningen bliver medlem af Transportudvalget.
Vedr. Donationer fra medlemmer og private skal disse forelægges Transportudvalget, som alene tager stilling til hvor donationerne vil gøre mest gavn. Dette indebærer, at kontaktpersonerne udarbejder en til enhver tid ajourført liste over behov fra de enkelte børnehjem/institutioner. Listen skal fremgå af Hjemmesiden.

Øvrige informationer
Der er pt nogle problemer med de store piger på F1, men lederen er opmærksom på problemet.
Tove Kold er grundet sygdom udtrådt af bestyrelsen og Annelise Olsen er indtrådt for resten af den 2 årige periode.
Hans Olesen er udtrådt af transport udvalget og lagerudvalget.
Annette Enemark er udtrådt af lagerudvalget.

Nyttige datoer:
26.-27.februar : Madindsamling
28.februar: Afhentning af gods i hele landet
29.februar: pakkesedler skal være afleveret til Brian Dyrup
12.marts: madsortering på lageret
13.april: lastbiler læsses
Uge 16: transport til Rumænien.