Nyt fra Bestyrelsen

Da der igen har været ændringer i direktoratet og et par meget stabile ansatte har opsagt deres stilling, har det ikke været muligt at få et møde i stand ved efterårets transport. Den ene der har opsagt sin stilling, har haft stor betydning for samarbejdet med RP92, og har siddet med ved alle forhandlinger og møder. Det kan betyde, at der igen skal bruges ekstra tid på at beskrive vores forening, og historien i samarbejdet.

Udleveringen under efterårets transport foregik uden problemer, men bar præg af samarbejde både internt i vores forening, men også med vores samarbejdspartnere fra Rumænien. Endnu engang kunne vi nyde synet af glade ansigter, der modtog pakker fra Danmark.

Desværre blev følgebussen endnu engang aflyst pga. for få tilmeldte til at det økonomisk kunne løbe rundt.