Referat af bestyrelsesmøde i Rp92 d. 28. Januar 2018

Referat af bestyrelsesmøde i Rp92 d. 28. Januar 2018

Bestyrelsesmødet blev som vanligt afholdt på fyn, endnu engang hos Jeanette Dyrup i Svendborg.

For nogle af mødedeltagerne blev det en lang dag, idet først transportudvalget mødtes allerede kl. 09.00, bestyrelsesmødet begyndte kl. 10.30, Kl. 14.00 kom moderniseringsudvalget til og dagen tog sin afslutning omkring Kl. 17.00

Jeanette fortæller der mangler opdaterede foto´s samt data på enkelte børn/ familier, disse søges indhentet snarest og senest ved forårsturen.

Mihaela har dog sendt et par nyhedsbreve, som vil være at finde på hjemmesiden inden længe ( oversat fra engelsk til dansk af Vivian ).

Den nye persondatalov træder i kraft 25. Maj 2018 og det vurderes, at dette ikke vil betyde udfordringer for Rp92 og dermed ej heller for medlemmerne.

Regnskab og budgetforslag vil udkomme på mail via nyhedsbrevet, således at der spares porto. Begge dele kan dog bestilles i en papirudgave såfremt dette er ønskeligt. Nyhedsbrevet Mana in Mana er lige om hjørnet.

2017 blev så året hvor der ingen julerejse blev, idet der kun var 2 tilmeldte børn, en under 18 år og en over. Et barn under 18 år kræver, at der skal følgeskab af en pædagog og ingen ville afgive en pædagog til kun eet enkelt barn, hvorved barnet ikke kunne komme til Danmark på juleferie. Den store over 18 år rejste herop på anden vis.

Forårsturen finder sted i uge 20 og vi håber rigtig mange af jer, har lyst til at rejse med os til Rumænien og være med til, at styrke fællesskabet til gavn for os alle. Nærmere herom i nyhedsbrevet.

Vi er blevet opmærksom på, at der er en del gamle nyheder på hjemmesiden og tager meget gerne imod oplysninger vedr. dette, så den kan blive tilrettet så hurtigt som muligt !

Næste bestyrelsesmøde vil finde sted i timerne inden generalforsamlingen d. 11. Marts 2018.

Sæt et stort X i kalenderen og mød talstærkt op på Sjælland J

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 5. november 2017

 

Bestyrelsen afholdt ordinært bestyrelsesmøde søndag den 5. november på Tåsinge.

Efterfølgende afholdtes der møde i Moderniseringsudvalget.

 

 Efterårstransporten 2017

Der efterlyses flere hænder til, at hjælpe i Kolding med transporten fra Sjælland.

Logistikken fungerede i Rumænien, trods der kun var 8 elever med.

Nogle medlemmer foretog en tur til Deva – ca. 1½ times kørsel fra Lugoj – for at vurdere muligheder for en god oplevelse for deltagere til forårsturen, således at Rumænien også opleves fra andre synsvinkler end den humanitære del. Dette var en god og inspirerende tur. Der arbejdes videre på at skabe en sådan til tur til foråret.

Der var enighed om, at der var rigtig god karma under efterårstransporten generelt og chaufførmiddagen afvikledes endnu engang i afslappet atmosfære.

 

Julerejse 2017

Jette Broberg oplyser, at der kun er 2 tilmeldte samt 1 pædagog, da den ene tilmeldte er under 18 år.

 

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018 fastsættes til søndag den 11. marts 2018 kl. 12.00 øst for Storebælt. Der er endnu ikke fundet egnede lokaler, så gode forslag modtages gerne.

 

Forårsturen 2018

Der er opstået problemer med EUC, der jo står for transporten. De har meddelt foreningen, at de kun vil køre for os, hvis der bliver to ture – forår i ugerne 19-23. Vi forhandler om, at turen finder sted i uge 19. Følg udviklingen her på hjemmesiden.

Forårsturen vil så kun komme til at omfatte større effekter, cykler, barnevogne, handicapredskaber etc. Ingen børnepakker eller mad.

Efterårsturen kan kun finde sted i ugerne 43, 44, 45 eller 46. Vi har ikke lagt os fast på nogen uge endnu.

 

Andet

Der vil være fokus på at indsamle følgende effekter efter Roskilde festival 2018:

Masser af campingstole, liggeunderlag, soveposer, pop-up telte o.lign.

Bestyrelsen efterlyser hjælp til at vaske soveposer og flere frivillige til indsamling.

 

Næste møde

Næste bestyrelsesmøde planlægges til 28. januar 2018 kl. 10.00.

 

Status for moderniseringsudvalget.

Mødet blev afholdt umiddelbart efter bestyrelsesmødet.

Der arbejdes fortsat med modernisering samt implementering.

Mange løse ender er ved at blive knyttet, nærmere herom når dette er sket.

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 10.09.17

Referat af bestyrelsesmøde i Rp92 d. 10.09.2017

 

Bestyrelsen samles på Fyn, hvor Lone tilbyder både husly og morgenmad. Da bestyrelsen er sammensat fra hele landet er dette en god start på dagens møde.

Mødet afholdes fra kl.10.00 – 16.30, hvoraf moderniseringsudvalget deltager fra kl. 14.00.

Mødet indledes med en række punkter, som opfølgning på allerede iværksatte emner.

Første punkt tager en god del tid, idet den omhandler de forventninger RP92 har til Mihaela i Lugoj og omvendt.

Punktet ender ud i, at en gennemgang af Mihaela´s oprindelige stillingsbeskrivelse, trænger til en gennemgående revision, idet meget har ændret sig i Rumænien/ Lugoj området siden denne blev lavet og arbejdsopgaverne har ligeså drejet sig i andre retninger end fra start, nogen er helt udgået og andre er kommet til.

Jeanette tager sig af denne opgave i samarbejde med diverse udvalg, som bedes melde tilbage hvilke opgaver, Mihaela varetager for den enkelte gruppe – både før under og efter transporten.

Ligeledes indbydes RP92´s medlemmer hermed til, at kontakte Jeanette – gerne på mail – og ytre sig om hvilke opgaver Mihaela forventes, at udføre for foreningen og medlemmerne i særdeleshed.

Jeanette inviterer Mihaela til, at forventningsafstemme sine opgaver i Rp92, således at en nutidig stillingsbeskrivelse, kan se dagens lys til glæde for alle parter.

 Jeanette oplyser, at der er kommet ro på F1 igen.

De 3 personer der var på på tvungen orlov er nu retur og Monica Trusca har fået arbejde i børnedirektoratet igen.

 Mihaela har orienteret F1, Gavojdia samt direktoratet om, at der ikke længere sendes børnepakker fra Rp92.

Når medlemmer sender betalingspakker til øvrige institutioner, betales direkte til opsamlingsstederne, som da overfører beløbet til Rp92´s konto.

 Der er på efterårstransporten mange ”akutpakker” og umiddelbart langt flere end det tidligere aftalte med Mirella, så vær OBS på at afsendelse af disse pakker skal aftales med Mona inden de pakkes.

Der har været flere henvendelser denne gang vedr. problemer med, at finde pakkesedler på hjemmesiden og åbne links, derfor tager freddy en snak med Lone Israelsen omkring disse udfordringer samt tilgængeligheden generelt.

Lone fortæller hun har deltaget i en dejlig sommerlejr med CP11. Samtidig oplyser Lone om stort behov for undervisning til pædagoger i f.eks anvendelse af ”Boardmaker”, som kort fortalt består i anvendelse af billeder, der kan opsættes på en tavle og medvirke til en forudsigelig og tryghedsskabende struktur i beboernes dagligdag. Lone foreslår ligeledes anvendelse af ”tegn til tale” i kontakten med en del af beboerne på CP11.

Lone oplyser endvidere, at der er et ønske om Parafin til fremstilling af lys samt nattøj, bleer og vådliggerlagner på CP11.

 Søndag d. 3.juli deltog Guxi, Freddy og Vivian i indsamlingen af effekter efter Roskilde festival

Der blev indsamlet en stor mængde festivalstole, som kan finde anvendelse både på Clementina, ved gæstebud på Casa Flora og hos venskabsfamilierne.

Vivian har vasket og sendt 24 soveposer,18 tæpper, 3 luftmadrasser incl. pumper, 6 telte og en sæk med læderbolde til Jeanette Dyrup til fordeling.

Ved næste års indsamling ønskes liggeunderlag til CP11, da beboerne ellers ligger udenfor om sommeren på græs/jord.

 Medlemmer opfordres til, at tænke over hvilke effekter der ellers kunne gavne, således at vi kan gå mere målrettet efter specifikke ting ved næste års festival.

Der kunne vi også sagtens bruge mange flere frivillige til indsamlingen J

Madindsamlingslister ønskes efterset og kontaktpersoner bedes melde retur til Sven-Erik hvilke behov/ ønsker der er på de enkelte steder – og hvilke der ikke er !

Søren, Freddy samt Jeanette tager til Rumænien samtidig med transporten og glæder sig til, at tage imod de medlemmer der har mulighed for, at deltage i Rp92´s efterårstur.

Birgit oplyser, at der er ledige værelser på Casa Clementina, så først til mølle 😉

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 5.11.17 kl. 10.00 i Svendborg,

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev forår 2017

Nyhedsbrev forår 2017.

Så er det igen tid til den halvårlige beretning fra Casa Clementina. For tiden er der 16 unge i huset, og de har alle arbejde.

De unge bestemte endnu en gang, at pengene fra de 2% af skatten, som rumænere kan donere til os, skulle gå til en gris. Lige som sidste år blev den på god gammeldags vis parteret, tilberedt og frosset. Der blev mange gode middage til de unge. Og alle havde en herlig dag.

De penge, som blev til overs efter købet af grisen, er blevet brugt i haven, bl.a. til frugttræer og husdyrgødning. Det ustadige sommervejr gør det svært at dyrke visse grøntsager, men frugttræerne giver godt. I efteråret blev jorden i køkkenhavedelen forbedret, så det nu er nemmere at have med at gøre, og dermed skulle udbyttet også blive større.

I efteråret blev der i Timisoara afholdt en konference om sårbare og udsatte unge. Deltagerne var bl.a. børnedirektoratet, NGO`er og en ungdomsorganisation under EU. Carmen var inviteret med, og i lighed med de øvrige deltagere kom hun med et indlæg. Et par dage efter konferencen modtog unge og personale på Casa Clementina et diplom, hvorpå der står, at vi er udnævnt til det bedste sted for unge i Timis Amt!! Der blev efterfølgende nedsat et råd til det videre arbejde. Og der er Carmen medlem.

Blandt vore unge er 3 brødre fra en lille landsby 35 km udenfor Lugoj. Deres far er død og moderen blev total lammet efter et slagtilfælde. Brødrene havde helt fra begyndelsen det klare mål at hjælpe deres mor så meget som muligt. Og det har de gjort. De har arbejdet hårdt for at tjene pengene til hendes meget dyre behandling og genoptræning. De har på skift besøgt moderen og er i weekender tager hjem til landsbyen, hvor de har fået bygget et handicapvenligt anneks til familiens hus. Nu er moderen så vidt, at hun er kommet hjem, og brødrene, samt den enes kæreste, vil tage sig af hende.

Alle 3 har fået lavet tiltrængte tandbehandlinger, og de er, og har hele tiden været, en engageret og værdsat del af gruppen af unge på Casa Clementina.

En af brødrene har taget det statsanerkendte fødevarekursus og er efterfølgende blevet tilbudt et lederjob i det supermarked, hvor han arbejder. Den ene af brødrene er rejst fra CC, og de to andre er på vej.

Så her har vi hjulpet en hel familie til at få et bedre liv. Hvordan ville de have det i dag, hvis brødrene var blevet i landsbyen med en invalid mor og uden mulighed for at få et arbejde?? Vores penge til kurser og tandbehandling kunne ikke være anvendt bedre.

Der er siden sidst doneret slik 2 gange fra Tyskland. Før jul uddelte de unge det meste af det til fattige familier i Lugoj. Her i foråret var det de gamle på ældrecenteret, som blev betænkt. I alt 80 ældre fik noget til den søde tand. Selvfølgelig blev vore unge modtaget med kyshånd begge steder.

Til slut en stor, stor tak for jeres bidrag til Casa Clementina. Uden jeres hjælp kunne vi ikke udføre arbejdet og derved give vore unge en god start. Flere og flere af dem prøver at spare op, så de kan låne penge til egen bolig. Noget, de aldrig havde drømt om ville være muligt.                                        

Vort kontonr er: 2076  6278981876.

Mange hilsner på vegne af alle på og omkring Casa Clementina

Birgit Christensen

Nyhedsbrev Efterår 2016

Nyhedsbrev efterår 2016

Størstedelen af styregruppen for Casa Clementina har lige været en tur dernede. Der meldes alt vel. Alt er pænt og ordentligt, og alle er i arbejde. Det er en fornøjelse at se, hvordan personale og unge arbejder ihærdigt på – og med godt resultat – at nedbringe omkostningerne. Energiforbruget falder, og hvis noget går i stykker, bliver det straks repareret eller fornyet.

I årenes løb er der kommet mange cykler derned. Mange af dem forsvinder hen ad vejen. Derfor er der indført den regel, at hvis man mister en cykel, som man har fået af os, skal man betale 200 lei. Hvilket svarer til, hvad en brugt cykel koster i Rumænien.

Pr 1. september er Calin blevet ansat. Han er ikke pædagog, men har en godt tag på, og god kontakt med, de unge. Derudover er han en handyman, som sammen med de unge vil kunne klare de praktiske og håndværksmæssige problemer, der dukker op.

For tiden er der 17 unge i huset. Den årlige udskiftning er stadig i gang, så vi kender endnu ikke den blivende gruppe.
Blandt dem, der rejser, er 2 søstre, som har sparet sammen til at købe en lejlighed i Lugoj. Her vil de bo sammen med deres bror, der har brug for megen hjælp og støtte. En stor og flot beslutning. Derudover har pigerne i løbet af det seneste år tabt tilsammen over 45 kg. Vi må på alle måder tage hatten af for dem.

I juli var alle, der kunne, på en weekendtur til bjergene i Garana. Personalet lagde biler til transporten, og alt lejrudstyret fra Danmark blev hevet frem og taget i brug. Vejret var flot og dagene blev nydt i fulde drag med socialt samvær, praktiske gøremål og badning. Omkostningerne blev dækket af en øremærket donation fra Danmark samt af beløb, som besøgende på Casa Clementina i løbet af året har givet til oplevelser.

Pakkespillet efter dansk mønster er altid en stor succes. Denne gang blev det afholdt i haven, mens CC gruppen var på besøg. Alle de fine gevinster, som også kommer fra Danmark – og hovedsageligt fra en donor – vakte stor begejstring. De tidligere beboere, som deltog, medbragte hver en gevinst.

På trods af en vejrmæssig elendig sommer, med kraftig regn vekslende med meget høje temperaturer, har udbyttet i haven været så nogenlunde. Tomater og paprika blev ødelagt, men auberginer, rodfrugter og andre grøntsager er blevet bjerget, og det, som ikke allerede er spist, er i fryseren til senere brug.
Jorden i haven er meget tung og leret. Personalet vil i forbindelse med efterårsgravningen sørge for jordforbedring ved at tilføre noget mere sand.

Fra alle omkring Casa Clementina; personalet, de unge og projektgruppen her i Danmark, sendes de bedste hilsner og en stor tak for jeres støtte til vort arbejde. Uden den, kunne vi ikke køre huset, og hjælpe de unge på den måde, som vi gør. Enhver form for støtte er meget værdsat. Vort kontonummer er: 2076 – 6278 981 876.

Med venlig hilsen Birgit Christensen