RUMÆNIENSPROJEKTET AF 1992

RUMÆNIENSPROJEKTET AF 1992

.

.

.

.

 

Bliv kontaktfamilie til

et rumænsk børnehjemsbarn

eller støt projekt Venskabsfamilie ..

... også DU kan gøre en forskel ...

 

Rumæniensprojektet af 1992 har i en del år ydet bistand til børnehjem i Banatprovinsen. Det ville være ønskeligt om vi kunne fortælle, at nu er der ikke længere brug for vores hjælp. Men sådan er det desværre ikke.

Rumænien er inde i en lang og smertefuld omstilling fra kommunistisk planøkonomi til markedsøkonomi. Lukning af fabrikker har medført stor arbejdsløshed. Mange søger fra byerne ud på landet for at dyrke et stykke jord for overhovedet at kunne overleve. Fattigdom, ofte kombineret med alkoholisme, får flere og flere til at aflevere deres børn til offentlig forsørgelse. Mange enlige mødre afleverer umiddelbart efter fødslen barnet til en institution.

Derfor fortsætter vi arbejdet for at gøre opholdet på et børnehjem mere tåleligt og for at støtte børn og unges muligheder for at få et godt og værdigt voksenliv.

Vores indsats er kun mulig med mange frivillige hænder og økonomiske bidrag.
Begge dele tager vi meget gerne imod

Sådan kan du støtte hjælpearbejdet i Rumænien

Kontaktmedlemskab

Den personlige kontakt er vigtig for et børnehjemsbarn ..

Læs mere

Støttemedlemskab

375,- kr årligt koster det, at være støttemedlem ..

Læs mere

Enkeltbidrag

Ethvert bidrag modtages med stor taknemmelighed ..

Læs mere

Tusindvis af rumænske familier

lever under fattigdomsgrænsen,

hvor dagligdagen ofte

er en kamp for overlevelse

 

 

 

Referat af 

generalforsamligen

den 22. november 2015 

 

 

Her støtter vi

Børnehjemmet i Gavojdia
Børnehjemmet i Lugoj (F1)
Kollegiet i Timisoara
Institution for fysisk og psykisk handicappede, Lugoj

 

 

Læs mere

Børnehjemmet i Recas

 

 

 

Læs mere

Hvem er vi ..

 

Et historisk tilbageblik ..

Det hele begyndte, da den daværende leder af Mødrehjælpen i Danmark, Hanne Reintoft, på vegne af Dansk Røde Kors, i vinteren 1990 rejste rundt i Rumænien for at danne sig et indtryk af de miserable forhold på de overfyldte rumænske børnehjem.

En dag stod Hanne Reintoft med et par halvstore piger foran det såkaldte pigehjem St. Vasile i provinsbyen Lugoj (ca. 50.000 indbyggere) øst for storbyen Timisoara. Reintoft var godt og grundigt deprimeret over at opleve disse børn, som i den grad savnede omsorg.

Hanne Reintoft gik til den danske dagspresse og skrev, om der dog ikke var nogle danske familier, der ville være kontaktpersoner til disse børn, sende dem breve, pakker, besøge dem – og eventuelt tage dem på ferie i Danmark. Mødrehjælpen ville gerne stå som koordinator.

Responsen var overvældende. Sammen med billederne af syge og udmagrede rumænske børnehjemsbørn, gik Hanne Reintofts opråb danskerne lige til hjertet. Hundreder af familier henvendte sig, og allerede i sommeren 1991 kom den første gruppe af børnehjemsbørn på ferie i Danmark.

Læs mere

 

Bestyrelsen i RP92 efter generalforsamlingen november 2015

Formand
Jeanette Maria Dyrup
Sundbrovej 100, 5700 Svendborg
T: 62 65 20 28 – 20 28 18 12
E: jeanette@jeanettedyrup.dk

Næstformand
Annelise Olsen
Nørrevænget 3A, 6091 Sdr. Bjert
T: 22 37 61 31
E: liseol1953@gmail.com

Kasserer
Mona Ancher
Rytmevej 5B, 2730 Herlev
T: 42 17 12 13
E: mona.ancher@gmail.com
E: kasserer.rp92.dk@gmail.com

Sekretær
Freddy Christiansen
Klitmøllervej 31,1. tv., 2720 Vanløse
T: 40 15 45 95
E: fc@dui.dk

Brian Schaleck
Majsvænget 11, Ågård, 6040 Egtved
T: 28 72 25 90
E: brianschaleck@gmail.com

Grethe Oddershede
Centervej 1G, 6000 Kolding
T: 75 53 47 72 – 21 26 64 53
E grod@mail.tele.dk

Bodil Donnerup
Kroggårdvej 10, 5270 Odense N
T: 22 62 28 82 – 66 18 06 61
E: Donnerupbodil@gmail.com

Suppleant

Dorte Iversen
Æblehaven 7,
4390 Vipperød
T: 59 18 10 56 – M: 23 24 80 83
E: dorte.becker.iversen@gmail.com

 

 

 

 

 

 

F1 Gruppen

Inge Vestergaard tlf./fax: 9818 3071, Bjergfyrvej 7, 9200 Ålborg SV E-mail: ivestergaard@post.opasia.dk

Gavojdia Gruppen

Ulla Mortensen , tlf.fax: 3819 1963, Bakkeager 17, 4040 Jyllinge. E-mail: u_mortensen@yahoo.dk
Mona Ancher, tlf.: 4217 1213, Rytmevej 5 B, 2730 Herlev, E-mail: mona.ancher@gmail.com

Timisoara Gruppen

Bodil Sille Nielsen, tlf.: 3860 8796, Husumvej 54, 2700 Brønshøj. E-mail: vagn.hansen@tdcadsl.dk

Recas Gruppen

Birthe Martinsen Ingevej 26 2740 Skovlunde                                                                                                                             

SSL Gruppen

Ulla Danielsson (CP11), Tlf.: 5361 0575, Aftenstjernen 13, 5220 Odense SØ, E-mail: ulla.danielsson@yahoo.dk
Dorte Iversen (CP11 Adult), tlf.: 59181056, mobil 23248083, Æblehaven 7, 4390 Vipperød, E-mail: dorte.becker.iversen@gmail.com

 

 Fynsgruppen:

Jeanette Maria Dyrup, tlf.: 6265 2028, Sundbrovej 100, 5700 Svendborg. E-mail: jeanette@jeanettedyrup.dk

Københavnergruppen:

Mona Ancher, tlf.: 4217 1213, Rytmevej 5 B, 2730 Herlev, Email: mona.ancher@gmail.com

Holbækgruppen:

Dorte Iversen, tlf.: 5918 1056 mobil 2324 8083, Æblehaven 7, 4390 Vipperød, E-mail: dorte.becker.iversen@gmail.com

Midtjyllandsgruppen:

Birte Holst MacIntyre, Tlf.: 8610 6858, Knud Rasmussensvej 6, 8200 Aarhus N. E-mail: macintyre@dadlnet.dk

Inger Brøndum Rasmussen, Tlf.: 8616 1296, Roald Amundsensvej 15, 8200 Aarhus N. E-mail: inger.broendum@hotmail.dk

Sydjyllandsgruppen:

Vivi Eriksen, tlf.: 2874 1014, Blochsvej 16, 6000 Kolding, E-mail: vivi@eriksenseest.dk

Sydsjællandsgruppen:

Sonja Thomsen tlf.: 5596 5868, Sneserevej 20, 4733 Tappernøje

Vendsysselgruppen:

 

 

 

 

 

 Transportsudvalg:

Brian Dyrup (Formand og pakkesedler) tlf.: 6265 2028, Sundbrovej 100, 5700 Svendborg. E-mail: jnab.dyrup@taasingemail.dk
Brian Schaeleck (Donationer og følgebus) tlf.: 2872 2590, Tjørnevænget 15, 6064 Jordrup. E-mail: brianschaleck@gmail.com
Ernst Bech Jensen tlf.: 8636 1490, Hovedgaden 10 A, 8400 Ebeltoft
Freddy Christiansen, tlf.: 4015 4595, Klitmøllervej 31, 1 sal, 2720 Vanløse. E-mail: fc@dui.dk
Grethe Oddershede (Adgang til lager), Tlf.: 7553 4772, Centervej 1G, 6000 Kolding. E-mail.: grod@mail.tele.dk

Børnerejser:

Jette Broberg, tlf.: 2331 0554, Liljevej 26, 7850 Stoholm, E-mail: jette.broberg@privat.dk

Bladudvalg:

Freddy Christiansen, tlf.: 4015 4595, Klitmøllervej 31, 1 sal, 2720 Vanløse. fc@dui.dk

Børnefordeler:

Mona Ancher, tlf.: 4217 1213, Rytmevej 5 B, 2730 Herlev. E-mail: mona.ancher@gmail.com

PR-udvalg:

Kim Balslev, tlf.: 4817 4076, Søbrinken 16, 3450 Allerød. E-mail: balslev@mail.tele.dk

Fundraising:

Bodil (Sille) Nielsen tlf.: 3860 8796, Husumvej 54, 2700 Brønshøj, E-mail vagn.hansen@tdcadsl.dk

“Mine tanker går dagligt til Rumænien, hvor jeg er “mor” til to dejlige børn, et søskendepar,
en pige på ti og en dreng på elleve år.”

Lis Bruun

Læs hele historien om Lis og hendes 2 børn i Rumænien

To gange årligt kører Rumæniensprojektet

gavepakker, fødevarer samt tøj

til børnehjem, bedstemødre og

venskabsfamilier i Banatprovinsen

Vore aktiviteter i Danmark

Madindsamling

Vi samler mere end 12 tons fødevarer ind hvert år til glæde og gavn for vore børnehjem ..

Læs mere

Pakketransport

Læsset med pakker kører transporten fra Danmark til Rumænien

Læs mere

Børnerejser

Hundredevis af børn har taget turen til en fantastisk sommer- eller juleferie i Danmark

 Læs mere

Børneshoppen

Besøg vores Genbrugsbutik på Søborg Hovedgade, hvor vi har børnetøj i alderen 0-12 år ..

Læs mere

Vores projekter i Rumænien

20141020-DSC_0017-Edit

For at hjælpe en Bunica – en enlig kvinde – skal man blive kontaktmedlem.

Man skal betale kr. 75,- om måneden til Bunica, og man skal betale 1 år forud (900 kr).

Når man er registreret som medlem, og der er indbetalt penge for det første år, tildeles man sin Bunica. Herefter får man pr. brev at vide, hvilken måned, der er den første, hvor Bunica får udbetalt sine penge, ligesom der hurtigst muligt bliver tilsendt et billede af hende.

Det er ikke er noget krav om at sende en pakke til sin Bunica, men det er en stor hjælp.

Med et kontaktmedlemskab er der betalt for at sende 1 pakke årligt med foreningens transport fra Danmark til Bunicaen i Rumænien. Transporterne kører forår og efterår og annonceres i medlemsbladet under ”Nyt fra grupper og udvalg”samt på hjemmesiden..

Pensionsalderen i Rumænien kan for kvinder være ned til 55 år, så i nogle tilfælde kan de være yngre end en selv. De personer, der kommer i betragtning, er meget fattige og har virkelig brug for vores hjælp.

 

Læs mere

Projekt Venskabsfamilie

Projektet omkring de fattige familier fik sin start, da dagscentret på Gavojdia lukkede. I den tid dagcentret eksisterede fik alle dagcenterbørn også en pakke, samtidig med børnehjemsbørnene .. og nogle af dagcenterbørnene havde endda dansk kontaktfamilie. Vi fortsatte derfor med at pakke til dem som tidligere, og vi fik lov til stadig at dele ud fra børnehjemmet, hvor familierne og hentede deres pakke.

Ema var ansvarlig for dagscentret, og selvom det nu var lukket, hjalp hun stadig med kontakten til familierne.Ema`s far er præst, og han ville gerne modtage ekstra kasser med tøj til uddeling i landsbyen. Ema fandt derfor et andet udleveringsted, da der så var behov for opbevaring i længere tid.
Ema`s far har været syg i nogen tid, og Ema er gravid. De har derfor meddelt, at de ønsker at trække sig fra projektet, i hvert fald i nogen tid.

Vi har fået lov til igen at udlevere fra børnehjemmet i Gavojdia, og personalet der vil hjælpe med at kontakte familierne ved transporten. Det betyder at de mange kasser med brugt tøj til præsten, som tidligere er blevet sendt, ikke længere kan modtages. Foreløbig vil det være sådan, at man kun kan sende navngivne pakker, og ellers efter aftale med undertegnede, da jeg så hjemmefra vil have en plan for pakkerne, så de ikke skal opbevares på børnehjemmet. Familierne giver hver gang udtryk for at have behov for køkkengrej, det vil derfor være en stor hjælp, hvis nogen vil pakke køkkenkasser til en familie.

Ønsker man at være kontaktfamilie for en fattig familie i Gavojdia eller Lugoj, kræver det et kontaktmedlemsskab og man forpligter sig til at sende minimum en banankasse ved hver transport.

Læs mere

 

 

 

Mødrehjælp- og Krisecenter Casa Flora

Den 6. april 2008, åbnede projekt “Casa Flora” et mødrehjælp/krisecenter under Rp92, med initiativ af Midtjyllandsgruppen, som står for den økonomiske støtte, ansvar og den daglige drift af huset.

Huset fungerer som dagcenter i byen Lugoj i Banat provinsen.

Formål: At give professionel støtte, råd og vejledning til tidligere børnehjemsbørn og andre unge fattige forældre, som ikke har andre at støtte sig til, når der f.eks. opstår problemer såsom:

Arbejdsløshed – manglende uddannelse – elendige boligforhold – druk/vold – usikkerhed i børneopdragelsen – fattigdom m.m.

 Læs mere

 Casa Clementina (CC) er et ”udslusningshjem” for børnehjemsbørn og unge fra fattige familier i Lugoj.

Den offentlige forsørgerpligt ophører, når et barn fylder 18 år. Derfor må børnene forlade børnehjemmet. Det er de ikke forberedt til. På børnehjemmene er de blevet passet, har fået mad og klæder, alt efter stedets økonomiske formåen. De har gået i skole, men de er ikke som andre unge gradvist blevet vænnet til at tage vare på deres eget liv.

Overgangen fra børnehjem til voksentilværelse er farlig. Hvis den unge ikke kommer i uddannelse eller får arbejde, lurer kriminalitet og prostitution om hjørnet som eneste mulighed for at overleve.

For at ruste nogle af disse dårligt stillede unge til et godt voksenliv etablerede RP92 CC, som et bo- og udviklingssted. Vi vil hjælpe de unge til uddannelse, arbejde og til at blive socialt velfungerende, demokratisk miljøbeviste unge mennesker.

 

Læs mere