RUMÆNIENSPROJEKTET AF 1992

RUMÆNIENSPROJEKTET AF 1992

.

.

.

.

 

Bliv kontaktfamilie til

et rumænsk børnehjemsbarn

eller støt projekt Venskabsfamilie ..

... også DU kan gøre en forskel ...

Læs den seneste udgave af medlemsbladet her

Rumæniensprojektet af 1992 har i en del år ydet bistand til børnehjem i Banatprovinsen. Det ville være ønskeligt om vi kunne fortælle, at nu er der ikke længere brug for vores hjælp. Men sådan er det desværre ikke.

Rumænien er inde i en lang og smertefuld omstilling fra kommunistisk planøkonomi til markedsøkonomi. Lukning af fabrikker har medført stor arbejdsløshed samt meget store forskelle på rig og fattig.
Mange søger fra byerne ud på landet for at dyrke et stykke jord for overhovedet at kunne overleve. Fattigdom og arbejdsløshed, ofte kombineret med alkoholisme, får flere og flere til at aflevere deres børn til offentlig forsørgelse. 

Derfor fortsætter vi arbejdet for at gøre opholdet på et børnehjem mere tåleligt og for at støtte børn og unges muligheder for at få et godt og værdigt voksenliv.

Vores indsats er kun mulig med mange frivillige hænder og økonomiske bidrag.
Begge dele tager vi meget gerne imod

Tid indtil næste pakketransport:

Dag(e)

:

Time(r)

:

Minut(ter)

:

Sekund(er)

Mandag den 28. oktober-fredag den 1. november

Sådan kan du støtte hjælpearbejdet i Rumænien

Medlemskab

375,- kr årligt koster det at være medlem ..

Læs mere

Enkeltbidrag

Ethvert bidrag modtages med stor taknemmelighed ..

Læs mere

Børneshoppen

Besøg vores genbrugsbutik på Søborg hovedgade..

Læs mere

Tusindvis af rumænske familier

lever under fattigdomsgrænsen,

hvor dagligdagen ofte

er en kamp for overlevelse

 

 

 

Referat af 

generalforsamligen

den 24. marts 2019

 

 

Børnehjemmet i Gavojdia
Børnehjemmet i Lugoj (F1)
Kollegiet i Timisoara
Institution for fysisk og psykisk handicappede, Lugoj
 

 

Læs mere

Børnehjemmet i Recas
 

 

 

Læs mere

For at hjælpe en Bunica – en enlig kvinde – skal man blive medlem.

Man skal betale kr. 75,- om måneden til Bunica, og man skal betale 1 år forud (900 kr).

Når man er registreret som medlem, og der er indbetalt penge for det første år, tildeles man sin Bunica. Herefter får man pr. brev at vide, hvilken måned, der er den første, hvor Bunica får udbetalt sine penge, ligesom der hurtigst muligt bliver tilsendt et billede af hende.

Det er ikke er noget krav om at sende en pakke til sin Bunica, men det er en stor hjælp. Transporterne kører forår og efterår og annonceres i medlemsbladet under ”Nyt fra grupper og udvalg”samt på hjemmesiden..

Pensionsalderen i Rumænien kan for kvinder være ned til 55 år, så i nogle tilfælde kan de være yngre end en selv. De personer, der kommer i betragtning, er meget fattige og har virkelig brug for vores hjælp.

 

Læs mere

Projekt Venskabsfamilie

Projektet omkring de fattige familier fik sin start, da dagscentret på Gavojdia lukkede. I den tid dagcentret eksisterede fik alle dagcenterbørn også en pakke, samtidig med børnehjemsbørnene .. og nogle af dagcenterbørnene havde endda dansk kontaktfamilie. Vi fortsatte derfor med at pakke til dem som tidligere, og vi fik lov til stadig at dele ud fra børnehjemmet, hvor familierne og hentede deres pakke.

Ema var ansvarlig for dagscentret, og selvom det nu var lukket, hjalp hun stadig med kontakten til familierne.Ema`s far er præst, og han ville gerne modtage ekstra kasser med tøj til uddeling i landsbyen. Ema fandt derfor et andet udleveringsted, da der så var behov for opbevaring i længere tid.
Emas far har været syg i nogen tid, og Ema er gravid. De har derfor meddelt, at de ønsker at trække sig fra projektet.

Derfor har vi fået lov til igen at udlevere fra børnehjemmet i Gavojdia, og personalet der vil hjælpe med at kontakte familierne ved transporten. Vi udleverer også fra udslusninghjemmet Clementina i Lugoj til familierne der. Familierne giver hver gang udtryk for at have behov for køkkengrej, det vil derfor være en stor hjælp, hvis nogen vil pakke køkkenkasser til en familie.

Ønsker man at være kontaktfamilie for en fattig familie i Gavojdia eller Lugoj, kræver det et medlemsskab og man forpligter sig til at sende minimum en banankasse ved hver transport.

Læs mere

 

 

 

Mødrehjælp- og Krisecenter Casa Flora

Den 6. april 2008, åbnede projekt “Casa Flora” et mødrehjælp/krisecenter under Rp92, med initiativ af Midtjyllandsgruppen, som står for den økonomiske støtte, ansvar og den daglige drift af huset.

Huset fungerer som dagcenter i byen Lugoj i Banat provinsen.

Formål: At give professionel støtte, råd og vejledning til tidligere børnehjemsbørn og andre unge fattige forældre, som ikke har andre at støtte sig til, når der f.eks. opstår problemer såsom:

Arbejdsløshed – manglende uddannelse – elendige boligforhold – druk/vold – usikkerhed i børneopdragelsen – fattigdom m.m.

 Læs mere

 Casa Clementina (CC) er et ”udslusningshjem” for børnehjemsbørn og unge fra fattige familier i Lugoj.

Den offentlige forsørgerpligt ophører, når et barn fylder 18 år. Derfor må børnene forlade børnehjemmet. Det er de ikke forberedt til. På børnehjemmene er de blevet passet, har fået mad og klæder, alt efter stedets økonomiske formåen. De har gået i skole, men de er ikke som andre unge gradvist blevet vænnet til at tage vare på deres eget liv.

Overgangen fra børnehjem til voksentilværelse er farlig. Hvis den unge ikke kommer i uddannelse eller får arbejde, lurer kriminalitet og prostitution om hjørnet som eneste mulighed for at overleve.

For at ruste nogle af disse dårligt stillede unge til et godt voksenliv etablerede RP92 CC, som et bo- og udviklingssted. Vi vil hjælpe de unge til uddannelse, arbejde og til at blive socialt velfungerende, demokratisk miljøbeviste unge mennesker.

 

Læs mere

“Mine tanker går dagligt til Rumænien, hvor jeg er “mor” til to dejlige børn, et søskendepar,
en pige på ti og en dreng på elleve år.”

Lis Bruun

Læs hele historien om Lis og hendes 2 børn i Rumænien

To gange årligt kører Rumæniensprojektet

gavepakker, fødevarer samt tøj

til børnehjem, bedstemødre og

venskabsfamilier i Banatprovinsen