RUMÆNIENSPROJEKTET AF 1992

RUMÆNIENSPROJEKTET AF 1992

.

.

.

.

 

Bliv kontaktfamilie til

et rumænsk børnehjemsbarn

eller støt projekt Venskabsfamilie ..

... også DU kan gøre en forskel ...

Læs den seneste udgave af medlemsbladet her

Rumæniensprojektet af 1992 har i en del år ydet bistand til børnehjem i Banatprovinsen. Det ville være ønskeligt om vi kunne fortælle, at nu er der ikke længere brug for vores hjælp. Men sådan er det desværre ikke.

Rumænien er inde i en lang og smertefuld omstilling fra kommunistisk planøkonomi til markedsøkonomi. Lukning af fabrikker har medført stor arbejdsløshed samt meget store forskelle på rig og fattig.
Mange søger fra byerne ud på landet for at dyrke et stykke jord for overhovedet at kunne overleve. Fattigdom og arbejdsløshed, ofte kombineret med alkoholisme, får flere og flere til at aflevere deres børn til offentlig forsørgelse. 

Derfor fortsætter vi arbejdet for at gøre opholdet på et børnehjem mere tåleligt og for at støtte børn og unges muligheder for at få et godt og værdigt voksenliv.

Vores indsats er kun mulig med mange frivillige hænder og økonomiske bidrag.
Begge dele tager vi meget gerne imod

Tid indtil næste pakketransport:

Dag(e)

:

Time(r)

:

Minut(ter)

:

Sekund(er)

Mandag den 28. oktober-fredag den 1. november

Sådan kan du støtte hjælpearbejdet i Rumænien

Kontaktmedlemskab

Den personlige kontakt er vigtig for et børnehjemsbarn ..

Læs mere

Støttemedlemskab

375,- kr årligt koster det, at være støttemedlem ..

Læs mere

Enkeltbidrag

Ethvert bidrag modtages med stor taknemmelighed ..

Læs mere

Børneshoppen

Besøg vores genbrugsbutik på Søborg hovedgade..

Læs mere

Tusindvis af rumænske familier

lever under fattigdomsgrænsen,

hvor dagligdagen ofte

er en kamp for overlevelse

 

 

 

Referat af 

generalforsamligen

den 24. marts 2019

 

 

Her støtter vi

Børnehjemmet i Gavojdia
Børnehjemmet i Lugoj (F1)
Kollegiet i Timisoara
Institution for fysisk og psykisk handicappede, Lugoj
 

 

Læs mere

Børnehjemmet i Recas
 

 

 

Læs mere

Hvem er vi ..

Et historisk tilbageblik ..

Det hele begyndte, da den daværende leder af Mødrehjælpen i Danmark, Hanne Reintoft, på vegne af Dansk Røde Kors, i vinteren 1990 rejste rundt i Rumænien for at danne sig et indtryk af de miserable forhold på de overfyldte rumænske børnehjem.

En dag stod Hanne Reintoft med et par halvstore piger foran det såkaldte pigehjem St. Vasile i provinsbyen Lugoj (ca. 50.000 indbyggere) øst for storbyen Timisoara. Reintoft var godt og grundigt deprimeret over at opleve disse børn, som i den grad savnede omsorg.

Hanne Reintoft gik til den danske dagspresse og skrev, om der dog ikke var nogle danske familier, der ville være kontaktpersoner til disse børn, sende dem breve, pakker, besøge dem – og eventuelt tage dem på ferie i Danmark. Mødrehjælpen ville gerne stå som koordinator.

Responsen var overvældende. Sammen med billederne af syge og udmagrede rumænske børnehjemsbørn, gik Hanne Reintofts opråb danskerne lige til hjertet. Hundreder af familier henvendte sig, og allerede i sommeren 1991 kom den første gruppe af børnehjemsbørn på ferie i Danmark.

Læs mere

 Bestyrelsen i RP92 efter generalforsamlingen november 2019

Formand
Lisbeth Balslev
Søbrinken 16, 3450 Allerød
60 88 40 76
balslev@mail.tele.dk

Næstformand
Bodil Sille Nielsen
Husumvej 54, 2700 Brønshøj
38 60 87 96
vagn.hansen@tdcadsl.dk

Kasserer
Jette Broberg
Liljevej 26, 7850 Stoholm
23 31 05 54
kasserer.rp92.dk@gmail.com

Sekretær
Kim Balslev
Søbrinken 16, 3450 Allerød
51 44 52 34
balslev@mail.tele.dk

Vagn Hansen
Husumvej 54, 2700 Brønshøj
38 60 87 96
vagn.hansen@tdcadsl.dk

F1 Gruppen:

Astrid Ry Vestergaard, tlf: 20219310, Solbærhaven 15, 8520 Lystrup. Mail: astrid-ry@hotmail.com

Gavojdia Gruppen:

Ulla Mortensen , tlf.fax: 3819 1963, Bakkeager 17, 4040 Jyllinge. E-mail: u_mortensen@yahoo.dk
Mona Ancher, tlf.: 4217 1213, Rytmevej 5 B, 2730 Herlev, E-mail: mona.ancher@gmail.com

Timisoara Gruppen:

Bodil Sille Nielsen, tlf: 3860 8796, Husumvej 54, 2700 Brønshøj. E-mail: vagn.hansen@tdcadsl.dk

Recas Gruppen:

Birthe Martinsen, tlf: 44 91 58 02, Ingevej 26, 2740 Skovlunde. Mail: p.martinsen2410@mail.dk                                                                                                                            

SSL Gruppen

Ulla Danielsson (CP11), Tlf.: 5361 0575, Aftenstjernen 13, 5220 Odense SØ, E-mail: ulla.danielsson@yahoo.dk
Dorte Iversen (CP11 Adult), tlf.: 59181056, mobil 23248083, Æblehaven 7, 4390 Vipperød, E-mail: dorte.iversen.4390@gmail.com

 Fynsgruppen:

Jeanette Maria Dyrup, tlf.: 6265 2028, Sundbrovej 100, 5700 Svendborg. E-mail: jeanette@jeanettedyrup.dk

Københavnergruppen:

Mona Ancher, tlf.: 4217 1213, Rytmevej 5 B, 2730 Herlev, Email: mona.ancher@gmail.com

Holbækgruppen:

Dorte Iversen, tlf.: 5918 1056 mobil 2324 8083, Æblehaven 7, 4390 Vipperød, E-mail: dorte.iversen.4390@gmail.com

Sydsjællandsgruppen:

Sonja Thomsen tlf.: 5596 5868, Sneserevej 20, 4733 Tappernøje

 

Transportudvalg:

Hans Olesen, tlf: 20939134, Glerupvej 43, 9560 Hadsund. Mail: leho@live.dk
Ernst Bech Jensen, tlf.: 8636 1490, Hovedgaden 10 A, 8400 Ebeltoft. Mail: ernstbechjensen@gmail.com
Freddy Christiansen, tlf.: 4015 4595, Klitmøllervej 31, 1 sal, 2720 Vanløse. Mail: freddy.vanlose@gmail.com

Bladudvalg:

Freddy Christiansen, tlf.: 4015 4595, Klitmøllervej 31, 1 sal, 2720 Vanløse. Mail: freddy.vanlose@gmail.com

Fundraising:

Bodil (Sille) Nielsen tlf.: 3860 8796, Husumvej 54, 2700 Brønshøj. Mail vagn.hansen@tdcadsl.dk

Hjemmeside:

Astrid Ry Vestergaard, tlf. 20219310, Solbærhaven 15, 8520 Lystrup. Mail: astrid-ry@hotmail.com

“Mine tanker går dagligt til Rumænien, hvor jeg er “mor” til to dejlige børn, et søskendepar,
en pige på ti og en dreng på elleve år.”

Lis Bruun

Læs hele historien om Lis og hendes 2 børn i Rumænien

To gange årligt kører Rumæniensprojektet

gavepakker, fødevarer samt tøj

til børnehjem, bedstemødre og

venskabsfamilier i Banatprovinsen

Vores projekter i Rumænien

20141020-DSC_0017-Edit

For at hjælpe en Bunica – en enlig kvinde – skal man blive kontaktmedlem.

Man skal betale kr. 75,- om måneden til Bunica, og man skal betale 1 år forud (900 kr).

Når man er registreret som medlem, og der er indbetalt penge for det første år, tildeles man sin Bunica. Herefter får man pr. brev at vide, hvilken måned, der er den første, hvor Bunica får udbetalt sine penge, ligesom der hurtigst muligt bliver tilsendt et billede af hende.

Det er ikke er noget krav om at sende en pakke til sin Bunica, men det er en stor hjælp. Transporterne kører forår og efterår og annonceres i medlemsbladet under ”Nyt fra grupper og udvalg”samt på hjemmesiden..

Pensionsalderen i Rumænien kan for kvinder være ned til 55 år, så i nogle tilfælde kan de være yngre end en selv. De personer, der kommer i betragtning, er meget fattige og har virkelig brug for vores hjælp.

 

Læs mere

Projekt Venskabsfamilie

Projektet omkring de fattige familier fik sin start, da dagscentret på Gavojdia lukkede. I den tid dagcentret eksisterede fik alle dagcenterbørn også en pakke, samtidig med børnehjemsbørnene .. og nogle af dagcenterbørnene havde endda dansk kontaktfamilie. Vi fortsatte derfor med at pakke til dem som tidligere, og vi fik lov til stadig at dele ud fra børnehjemmet, hvor familierne og hentede deres pakke.

Ema var ansvarlig for dagscentret, og selvom det nu var lukket, hjalp hun stadig med kontakten til familierne.Ema`s far er præst, og han ville gerne modtage ekstra kasser med tøj til uddeling i landsbyen. Ema fandt derfor et andet udleveringsted, da der så var behov for opbevaring i længere tid.
Emas far har været syg i nogen tid, og Ema er gravid. De har derfor meddelt, at de ønsker at trække sig fra projektet.

Derfor har vi fået lov til igen at udlevere fra børnehjemmet i Gavojdia, og personalet der vil hjælpe med at kontakte familierne ved transporten. Vi udleverer også fra udslusninghjemmet Clementina i Lugoj til familierne der. Familierne giver hver gang udtryk for at have behov for køkkengrej, det vil derfor være en stor hjælp, hvis nogen vil pakke køkkenkasser til en familie.

Ønsker man at være kontaktfamilie for en fattig familie i Gavojdia eller Lugoj, kræver det et kontaktmedlemsskab og man forpligter sig til at sende minimum en banankasse ved hver transport.

Læs mere

 

 

 

Mødrehjælp- og Krisecenter Casa Flora

Den 6. april 2008, åbnede projekt “Casa Flora” et mødrehjælp/krisecenter under Rp92, med initiativ af Midtjyllandsgruppen, som står for den økonomiske støtte, ansvar og den daglige drift af huset.

Huset fungerer som dagcenter i byen Lugoj i Banat provinsen.

Formål: At give professionel støtte, råd og vejledning til tidligere børnehjemsbørn og andre unge fattige forældre, som ikke har andre at støtte sig til, når der f.eks. opstår problemer såsom:

Arbejdsløshed – manglende uddannelse – elendige boligforhold – druk/vold – usikkerhed i børneopdragelsen – fattigdom m.m.

 Læs mere

 Casa Clementina (CC) er et ”udslusningshjem” for børnehjemsbørn og unge fra fattige familier i Lugoj.

Den offentlige forsørgerpligt ophører, når et barn fylder 18 år. Derfor må børnene forlade børnehjemmet. Det er de ikke forberedt til. På børnehjemmene er de blevet passet, har fået mad og klæder, alt efter stedets økonomiske formåen. De har gået i skole, men de er ikke som andre unge gradvist blevet vænnet til at tage vare på deres eget liv.

Overgangen fra børnehjem til voksentilværelse er farlig. Hvis den unge ikke kommer i uddannelse eller får arbejde, lurer kriminalitet og prostitution om hjørnet som eneste mulighed for at overleve.

For at ruste nogle af disse dårligt stillede unge til et godt voksenliv etablerede RP92 CC, som et bo- og udviklingssted. Vi vil hjælpe de unge til uddannelse, arbejde og til at blive socialt velfungerende, demokratisk miljøbeviste unge mennesker.

 

Læs mere